Xprofile: Arbetsverktyg för riggmonterade hydraulhammare - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Xprofile: Arbetsverktyg för riggmonterade hydraulhammare

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev

Perfektionens form Hemligheten hos XProfiles otroliga förmågor ligger i designen: en x-formad sektion med x-fördelar. Mejselns punkt blir självvässande eftersom slitaget fördelas jämt över mejselns fyra blad. Samtidigt formas mindre dammansamlingar på grund av den unika geometrin, vilket ger bättre och snabbare materialpenetration. En annan bonus är att risken för överhettning minskar. De särskilda styrkorna hos XProfile kommer till sin rätt med material som genererar stora mängder damm, t.ex. betong, gips, lera eller krita.


Funktioner och fördelar

  • Specialtillverkat mejselhållarområde och avfasningar
    för att minimera förslitningen på mejselhållaren.
  • Specialtillverkad slagyta som skyddar kolven
    och optimerar energiöverföringen.
  • Adapterad hårdhet för att skydda och öka livslängden
    hos omkringliggande delar.
  • Speciallackering förhindrar korrosion.

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev