Elektriska hydraulpumpar - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Elektriska hydraulpumpar

1-3 av 3

  • Rapid-Torc electric hydraulic pumps (6)

    Electrical Pumps Available in 110V or 220V in 3 sizes: small, medium and large. 700 bar/10,000 psi double effect pump. Quiet operation (-80dB). Multi-stage hydraulic piston pumps. Exceptional design is rated IP54 Auto-shutoff after idling 1 minute (electric models). 24V Remote control with 4.5m/15ft cable. Extensive accessories available, including extended cables and quick-connect couplings.

  • Elektriska hydraulpumpar (6)

    Elektriska pumpar Finns för 110 V eller 220 V i tre storlekar: liten, medelstor och stor. Dubbelverkande pump, 700 bar/10 000 psi. Tyst funktion (-80 dB). Hydrauliska flerstegskolvpumpar. Den enastående konstruktionen har klassats som IP54 Automatisk avstängning efter tomgång i 1 minut (elektriska modeller). 24 V fjärrkontroll med kabel på 4,5 m/15 fot. Det finns många olika tillbehör, t.ex. förlängningskablar och snabbkopplingar.

  • Rapid-Torc

    Elektriska hydraulpumpar

1-3 av 3