Tryckförluster: ETG Turboexpander för tryckförluster, upp till 80 bar. - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Expandrar / ETG Turboexpander för tryckförluster, upp till 80 bar.

Produktsökning

Beställ information [-]

Tryckförluster: ETG Turboexpander för tryckförluster, upp till 80 bar.

Atlas Copco Gas and Process

+49 2236 96 500

Skicka ett e-brev

Med den samlade erfarenheten som inhämtats tack vare Atlas Copcos marknadsledande ställning inom turboexpanderteknik erbjuder ETG-serien en skräddarsydd lösning för tryckförluster med en teknik som ofta används i gasledningstillämpningar. ETG-serien maximerar kylenergin i anläggningar samtidigt som de är enkla att installera, driva och underhålla. Utöver att leverera högeffektiv och pålitlig drift minimerar ETG turboexpandrar energiförbrukningen och utnyttjar därmed potentialen i förnyelsebar energi. ETG-serien klarar flödesvolymer på upp till 200 000 m³/h och når återvinningskraftnivåer på upp till 10 000 kW.


Customer benefits

  • Optimal effektivitet – suverän impellerkonstruktion bidrar till att maximera turboexpanderns övergripande effektivitet.
  • Miljöansvar – ETG-serien utvinner mesta möjliga ur tillgängliga energikällor samtidigt som energiförlusterna minskas genom energiåtervinning i tillämpningar med tryckförluster.
  • Flexibilitet – justerbara inloppsledskenor ger optimala flödesmönster och reglering i hela driftsområdet.

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Atlas Copco Gas and Process

+49 2236 96 500

Skicka ett e-brev