Geotermiska kraftverk: Långsiktiga geotermiska energilösningar - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Expandrar / Långsiktiga geotermiska energilösningar

Produktsökning

Beställ information [-]

Geotermiska kraftverk: Långsiktiga geotermiska energilösningar

Atlas Copco Gas and Process

+49 2236 96 500

Skicka ett e-brev

Atlas Copcos geotermiska energilösningar inkluderar konstruktion, utveckling, tillverkning och driftsättning av geotermiska kraftverk med binär cykel. Dessutom tillverkar företaget borriggar för geotermisk utforskning och produktionsbrunnar. ORC (Organic Rankine Cycle) geotermiska kraftverk är utrustade med expandergeneratorer och en varvtalsreducerande växellåda med parallellaxlar och integrerad växellåda. Med drivning av den integrerade växellådan kan expandergeneratorerna konfigureras med ett till fyra steg på en enda växellåda, vilket ger en drivlina med lägsta kostnad per kilowatt. Atlas Copco kan leverera del- eller helhetslösningar, med allt från expandern till det kompletta geotermiska kraftverket.


Customer benefits

  • Byggd för att hålla – den robusta konstruktionen har lång livslängd och kan motstå tuff behandling i de hårdaste arbetsmiljöer
    Reliability Centered Maintenance (RCM) – underhållssystem baserade på statistiska data och erfarenhet.
  • Energi – energigenerering av upp till 25 MW per enhet
  • Unik konstruktion – enkel- eller flerstegs turbinkonstruktion monterad på samma integrerade växellåda
  • Hög effektivitet – maximal energiåtervinningseffektivitet och anläggningstillgänglighet
  • Komplett lösning – partnerskap med expertföretag ger konstruktioner för hela cykeln/kompletta återvinningslösningar.
  • Högsta kvalitet – ISO 19001, 14001 och 18001 kvalitetscertifiering, alla maskiner uppfyller eller överträffar industrikraven (API 617, API 614, API 670 och ANSI B31.3) och de internationella kraven (IEC, NEC, ASME, BS5500).
  • Eftermarknadssupport – globalt servicenätverk med täckning i fler än 160 länder.

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Atlas Copco Gas and Process

+49 2236 96 500

Skicka ett e-brev