Gruvtruck - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Gruvtruck

I Atlas Copcos sortiment av gruvtruckar för tillämpningar inom gruvbrytning under jord och tunneldrivning ingår modeller med transportkapaciteter på 20 till 60 ton. Atlas Copcos gruvtruckar har ett högt effekt/viktförhållande för god fart i branta lutningar. Det datoriserade riggstyrsystemet, RCS, ger serviceinformation och diagnostik som loggas samt visas på skärmen i hytten.


Gruvtruckar