Scooptram RRC: Underjordisk lastmaskin - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Scooptram RRC: Underjordisk lastmaskin

Scooptram RRC erbjuder ett effektivt arbetssätt i bergrum och områden där rasrisk föreligger. Operatören kan välja en säker plats, på avstånd från utrustningen och fortsätta arbetet tills bergrummet är tömt och därigenom maximera malmutvinningen. Dessutom kan all utlastning göras längsgående i smala malmkroppar, vilket minskar behovet av kostsamma tvärorter i gråberg.


Reglagen liknar dem som finns i hytten, vilket gör att Scooptram RRC är pålitlig och lätt att använda. Dess låga vikt och den justerbara selen gör att användaren lätt kan hitta en ergonomisk arbetsställning. Den drivs av vanliga, laddningsbara AA-batterier och har en driftstid på över 8 timmar.


Genom den framtagna paketlösningen med Scooptram RRC, inklusive alla delar, förenklas logistiken. Vi erbjuder våra kunder ett serviceutbytesprogram för RRC för att produkten ska kunna utnyttjas på bästa sätt.


Funktioner och fördelar

 • Atlas Copco radiostyrning (RRC) utvecklad för Atlas Copcos Scooptram-lastare
 • Atlas Copco garanti och support
 • Användarvänlig, ergonomisk och säker arbetsmiljö
 • Semi-autonom produktionscykel med hög produktivitet
 • Tack vare avancerade algoritmer minskas fordonens slitage och underhållskrav
 • Komplett system för enkel hantering, felsökning och reparation
 • Informationsåterkoppling för övervakning av utrustning och produktion
 • Integreras med gruvans befintliga ledningssystem eller andra tredjepartssystem
 • Används med standardnätverk för W-LAN-kommunikation, vilket ger hög flexibilitet till låg kostnad
 • Kompatibilitet med framtida programvaruuppdateringar och integrering av autonoma fordon
 • Anpassning till de specifika behov och krav som projektet ställer
 • Säker och pålitlig radiostyrning för fjärrmanövrering i riskfyllda områden
 • Bluetooth-kommunikationsteknik för en säker och pålitlig fjärrstyrning
 • Möjlighet att köra på tvåans växel
 • Lång driftstid med vanliga AA-batterier
 • Uppmärksammar operatören om fordonsfel och varningar
 • Kundanpassas genom flexibel konfigurering
 • Proportionellt bromsreglage (endast på RCS-lastare)

Scoop Care – Det smarta sättet att producera fler ton per dag

Scoop Care
Scoop Care-avtalet har skräddarsytts för gruv- och anläggningsindustrin. Det skyddar allt som är viktigt för lastnings-, transport- och bogseringsfunktionerna och garanterar regelbundna inspektioner och service samt förlänger garantin.
Ta reda på mer om Scoop Care-avtalet.

CMT Reservdelar och tjänster
Här kan du läsa mer om våra reservdelar och tjänster.

Produktvyer


Se produkten i drift

Ikon för automatiseringsspel
Förbättra din kunskap genom att spela vårt automatiseringsspel. Lär dig mer och testa våra produkter på fyra automatiseringsnivåer. Varje nivå har en uppdragsbeskrivning. Läs den innan du börjar för att se till att du känner till den uppgift som ska lösas.

Om du vill spela spelet behöver du installera programvara i datorn. (Externt) Första gången spelet öppnas blir du automatiskt tillfrågad om du vill hämta programmet. Om du vill veta mer om programmet klickar du på ”Hämta programvara.” Tryck på ”Kontroller” för att se hur du använder tangentbordet för att manövrera fordonet.


Slutligen – kom ihåg att trycka på E för att starta motorn!
Gå till spelet!


Om du har kommentarer eller idéer angående automatiseringsspelet skickar du e-post till vår webbadministratör: cmt.webmaster@se.atlascopco.com