Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Produkter / Länkar och filer att hämta / Vad är drivning med variabelt varvtal?

Produktsökning

Vad är drivning med variabelt varvtal?

Atlas Copco var 1994 först med att lansera drivning med variabelt varvtal (VSD) i kompressorindustrin. I dag är VSD-kompressorer erkända som de mest energieffektiva kompressorer som finns och Atlas Copco erbjuder det bredaste utbudet på marknaden. Men vad är drivning med variabelt varvtal? Hur fungerar det och vad är dess fördelar?

Atlas Copcos mest energieffektiva kompressor, GA VSD+


En kompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD), varvtalsstyrning eller frekvensstyrning justerar automatiskt motorns varvtal efter luftbehovet. Alternativet, kompressorer med fast varvtal, ”tomgångskompressorer” eller ”på-/avlastade kompressorer”, körs antingen på högsta varvtal eller inte alls. Jämför det med en bil: En ”tomgångskompressor” kör antingen i 100 km/h eller inte alls. Det räcker om tillämpningen bara behöver antingen full eller ingen tryckluftsförsörjning. De flesta tillämpningar behöver dock mer. De har ett varierande luftbehov och det är där en VSD-kompressor kommer in i bilden. En VSD-kompressor anpassar helt enkelt sitt motor- och elementvarvtal efter behovet.Fördelen är uppenbar. En kompressor med drivning med variabelt varvtal körs endast med det varvtal som krävs, vilket sparar stora mängder energi. Jämfört med en tomgångskompressor kan en VSD-kompressor ge energibesparingar på 35 % i genomsnitt och en GA VSD+ på så mycket som 50 % i genomsnitt. De här besparingarna är betydelsefulla:

energin står för 70 % av kompressorns kostnader
Investerings- och underhållskostnaderna för en kompressor kan inte jämföras med dess energikostnader. Produktion av tryckluft kan stå för mer än 40 % av en anläggnings totala elräkning. Studier visar att många produktionsanläggningar har variationer i luftbehovet och kan alla dra nytta av en VSD-kompressor. Du kan själv göra beräkningarna för din egen kompressorinstallation eller beräkna dina energibesparingar med vårt onlineverktyg. Du kan naturligtvis också överlåta det till Atlas Copco. Alla våra säljtekniker har den kompetens och de verktyg som behövs för att mäta din installation och ditt tryckluftsbehov.

Drivning med variabelt varvtal har fler fördelar
Energibesparingarna är de viktigaste fördelarna med VSD-tekniken men det finns andra anledningar att välja VSD eller VSD+:
  • En VSD-kompressor kan startas/stoppas under fullt systemtryck. Det finns inget behov av avlastning. Det sparar tid och energi.
  • Ingen förlorad tomgångstid och inga avblåsningsförluster vid normal drift
  • Med VSD kan du undvika strömtoppar vid start och därmed även straffavgifterna de flesta elbolag har.
  • Systemläckage minimeras tack vare ett lägre systemtryck.

Hur fungerar en VSD-kompressor?

Hjärtat i GA VSD+: drivlinan


Magin sitter i drivlinan, kombinationen av motor och elementet. VSD-tekniken fungerar bäst med skruvkompressorer, eftersom deras flödehastighet och energiförbrukning är nästan proportionell till varvtalet. När motorns varvtal anpassas justeras även skruvelementets varvtal, och som en följd mängden tryckluft som levereras. Den elektriska motorn är speciellt utformad för jobbet och särskild uppmärksamhet har tillägnats kylningskrav och effektivitet över hela varvtalsområdet.

Motorerna i VSD-standardenheter är induktionsmotorer kopplade till skruvelement med växlar. Våra VSD+-kompressorer har däremot en motor med inre permanentmagnet med vår egen revolutionerande utformning. Motorn delar en rotor med skruvelementen och är därför direktdriven, extremt tyst och framförallt mycket energieffektiv. Läs mer om hur en permanentmagnetmotor fungerar. Hela drivlinan i VSD+-kompressorerna är en sluten krets, där både motor och element kyls med olja, ett annat utmärkt sätt att spara energi på. Titta på VSD+-kompressorns arbetsprincip.

Motorvarvtalet för en VSD-kompressor kontrolleras med en frekvensomvandlare och den inbyggda styrenheten, Elektronikon®, innehåller elektronik som mäter systemtrycket och justerar motorns varvtal till det faktiska behovet.

VSD-teknik för varje tillämpning

Oljeinsprutade skruvkompressorer har alltid varit den mest självklara typen av kompressor att utrustas med VSD. Skruvelementen är särskilt lämpade för VSD-styrning. Vissa tillämpningar kräver dock oljefri luft, och för dem har vi också en lösning på plats.

Här är de tekniker som vi har en VSD-variant av:

1. Oljeinsprutade skruvkompressorer: GA VSD och GA VSD+
Lösningen för allmänna tillämpningar som kräver tryckluft av hög kvalitet. Från små verkstäder till stora fordonsföretag, ombord på fartyg och i alla typer av monteringsanläggningar. Finns i storlekar från 5 till 315 kW (7,5-200 hk)

2. Oljefria tandkompressorer, ZT/ZR VSD
ZR/ZT med dubbeltandselement kräver ingen smörjning alls. De här kompressorerna är särskilt lämpade för alla oljefria, kritiska tillämpningar som sprutmålning, men även i laboratorier, medicinska och farmaceutiska tillämpningar, livsmedelanläggningar samt elektronik föredrar man fördelarna med helt oljefri teknik. Finns i storlekar från 22 till 55 kW (30-75 hk)

3. Vatteninsprutade skruvkompressorer, AQ VSD
I stället för olja kyls de här kompressorerna och smörjs med vatten. AQ-kompressorn har keramiska polymerskruvelement och även lagren är vattensmorda. Drivlinan är alltså 100 % fri från olja … och så även tryckluften. De här kompressorerna kan användas för alla oljefria tillämpningar men väljs ofta för mycket specifika uppgifter, såsom sprutmålning, formsprutning, drift av industriella robotar och luftdrivna vävstolar. Finns i storlekar från 15 till 55 kW (20-75 hk)

4. Oljefria skruvkompressorer, Z VSD och ZS VSD
De oljefria Z-skruvkompressorerna finns för låg effekt (ZE och ZA VSD) och medeleffekt (ZR och ZT VSD) och erbjuder bredast möjliga utbud av oljefria skruvkompressorer med VSD-teknik. För alla behov över 55 kW (75 hk) finns det en oljefri skruvkompressor tillgänglig. Med kombinationen av alla de här områdena erbjuder Atlas Copco lösningar för livsmedels-, läkemedels-, vård- och elektronikindustrier i alla storlekar och former. Finns i storlekar från 22 till 900 kW (30-1253 hk)

5. Oljefria centrifugal- och skruvblåsmaskiner, ZB VSD och ZS VSD
ZS använder ett oljefritt skruvelement. ZB är en centrifugalblåsmaskin. Båda levererar oljefri tryckluft med lågt tryck. De är populära inom pneumatisk transport och gruvdrift och är perfekt för reningsverk. Finns i storlekar från 22 till 355 kW (30-475 hk)