Kvävgassystem för transportabla kompressorer - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / System för kvävgasproduktion / Kvävgassystem för transportabla kompressorer

Produktsökning

Beställ information [-]

Kvävgassystem för transportabla kompressorer

1-1 av 1

 • Bärbara system för kvävgasproduktion

  Kväve @95-99,5 %

  Luftflöde:
  926 - 8147 Nm³/h
  |
  Max. lufttryck:
  24 bar
  |
  Maximal lufttemperatur:
  50 ºC
  |
  N2-flöde vid 95 % renhet:
  522 - 3770 Nm³/h
  |
  Återvinningshastighet:
  46 - 56 %
  |
  Utloppstryck för kväve:
  22 bar(g)
  |
  Utloppstemperatur för kväve:
  50 ºC
  |
  Atmosfärisk daggpunkt för kväve:
  <-45 ºC

1-1 av 1