Behållare - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Behållare

1-1 av 1

 • HTA

  Högtrycksbehållare, 500-3 000 liter (132-792 gallon).

  Tryck:
  40 bar
  |
  Volym:
  500 - 3000 l

1-1 av 1