XD+: Adsorptionstorkar för kompressionsvärme, 550-3 600 l/s, 1 166-7 630 cfm, 1 980-12 960 m³/h - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Adsorptionstorkar för kompressionsvärme / Adsorptionstorkar för kompressionsvärme, 550-3 600 l/s, 1 166-7 630 cfm, 1 980-12 960 m³/h

Produktsökning

Beställ information [-]

XD+: Adsorptionstorkar för kompressionsvärme, 550-3 600 l/s, 1 166-7 630 cfm, 1 980-12 960 m³/h

Atlas Copcos adsorptionstorkar för kompressionsvärme XD+ är utformade för enastående prestanda i industrin och en lång livslängd med pålitlig drift. De eliminerar fukten helt innan denna kan orsaka skador på ditt tryckluftsnät eller tillverkningsutrustning. XD+-torkar använder kompressionsvärme för regenerering av torkmedlet. G-varianten kan behöva ytterligare elkraft för att öka torkarnas prestanda. XD+-torkarna använder ingen tryckluft, varken under uppvärmnings- eller kylprocessen.


Kundfördelar

 • Hög tillförlitlighet – XD+-torkar eliminerar systemfel, produktionsstopp och kostsamma reparationer genom att ta bort fukten ur tryckluft med en tryckdaggpunkt så låg som -70 °C/-100 °F. Upp till 30 % torkmedelsöverskott och torkmedlets långa livslängd ökar tillförlitligheten ytterligare.
 • Maximal energibesparing – XD+-torkarna innehåller energibesparande funktioner som ger minskad klimatpåverkan. Ett lågt tryckfall under 0,5 bar/7 psi minskar energikostnaderna. Daggpunktsavkänning och -styrning anpassar energiförbrukningen till torkens verkliga belastning.
 • Enkel installation – Din XD+-tork levereras körklar med värmare (beroende på variant), givare och styrenhet färdiganslutna.
 • Avancerat övervaknings- och styrsystem – Det avancerade Elektronikon®-systemet för styrning och övervakning ger tydliga indikationer om torkens status, driftcykler och larm. Däri ingår larm för lågt inloppstryck, uppvärmar- och ventildrift samt gränsställare, tryck- och temperaturgivare.
 • Minimalt underhåll – Alla invändiga komponenter är lätta att komma åt, vilket underlättar underhållet. Användningen av torkmedel av hög kvalitet och slitstarka ventiler förlänger underhållsintervallen utöver tre år.
 • Hållbarhet – Kylarens och kopplingsventilernas (de viktigaste rörliga delarna i torken) beprövade och tåliga konstruktion ger en klar förbättring av XD+-torkens livslängd.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Kapacitet FAD (l/s)550 - 3600 l/s
Kapacitet FAD (m³/h, cfm)1980 - 12960 m³/h

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Du kanske även är intresserad av

 • ZT160VSDFF med Mark5

  Z 55-900 (VSD)

  Oljefria luft- och vattenkylda roterande skruvkompressorer, 55-935 kW / 75-1 253 hk.

 • ZE 2.jpg

  ZE/ZA (VSD)

  Oljefria skruvkompressorer, 22-500 kW/ 30 - 700 hk

 • ES 16

  ES

  Centralstyrning

 • Compressed Air Filter

Ladda ner våra broschyrer och foldrar.