OSCi: Kondensatavskiljare för olja/vatten (integrerad i GA 37+-55, GA 55+-90). - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Olje/vattenavskiljare / Kondensatavskiljare för olja/vatten (integrerad i GA 37+-55, GA 55+-90).

Produktsökning

Beställ information [-]

OSCi: Kondensatavskiljare för olja/vatten (integrerad i GA 37+-55, GA 55+-90).

Atlas Copcos OSCi integrerade kondensatavskiljare avskiljer effektivt olja från kondensatet och avger ofarligt vatten som kan tappas i avloppssystemet. Det oljemottagliga filtret i första tornet sjunker av tyngdkraften under det att det absorberar olja. Det andra tornets filter bryter stabila emulsioner och förhindrar bakterietillväxt. Det tredje tornets kolfilter eliminerar återstående oljerester innan kondensatet avtappas. OSCi finns som tillval eller som ombyggnadssats.


Kundfördelar

  • Flexibel installation – OSCi är kompatibel med alla typer av kondensat inklusive stabil emulsion. Flera luftintag som standard samlar alla möjliga kondensat från kompressorn: kylare, tork och filter.
  • Solid tillförlitlighet – Överströmningslarmets givare övervakar kondensatnivån, servicelarmets givare övervakar mättnadsgraden i det flytande filtret i 1:a tornet.
  • Certifierad effektivitet – OSCi är godkänd av DIBT (Deutsches Institut Für Bautechnik). Den bygger på den beprövade effektiviteten hos den patenterade OSC-tekniken. Innovativ andrastegsfiltrering och luftning förhindrar bakterietillväxt och bryter emulsionen.
  • Avancerad styrning och övervakning – Larm visas tydligt på Elektronikon®, vilken är kompatibel med AirConnect™. En testavtappning på kompressorns sidopanel gör kontrollen enkel med en referensflaska.
  • Enkelt underhåll – Rena byten tack vare en servicesats inklusive de tre filtren. Vattenavtappning är en enkel process genom standardtornets bottenavtappningar.


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Maximalt inloppsflöde315 l/s
Vikt20 kg
Oljeutloppsinnehåll<15
Inre diameter för utloppsavtappning19/G 3/4 mm

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar