DD+-, DDp+-, PD+-, PDp+- och QD+-filter (standard- och högtrycksfilter): Tryckluftsfilter - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

DD+-, DDp+-, PD+-, PDp+- och QD+-filter (standard- och högtrycksfilter): Tryckluftsfilter

Atlas Copcos DD+-, DDp+-, PD+-, PDp+- och QD+-filter minskar effektivt halten av alla typer av föroreningar i din tryckluftsström för att skydda din investering, din utrustning och dina processer. Våra innovativa filtreringslösningar är utformade för att kostnadseffektivt leverera den bästa luftkvaliteten och uppfylla dagens allt mer ökande kvalitetskrav.


Kundfördelar

  • Minskade energikostnader – Vår filterserie är utvecklad för maximal borttagning av föroreningar och serien erbjuder signifikant energibesparing tack vare dess optimala luftflödesväg med låg motståndskraft. Filtrens noggrant utformade höljen och patron säkerställer minimalt tryckfall.
  • Hög tillförlitlighet – Filterkärnan i höghållfast rostfritt stål säkerställer patronernas hållbarhet. Med skyddspapper förhindras att filtret kommer i direktkontakt med filterkärnan i rostfritt stål.
  • Hög effektivitet – Filtermaterial med hög kvalitet i en veckad sammansättning med djupa skikt ger extremt hög filtreringseffektivitet, lågt tryckfall och lång patronlivslängd. Flödesvägen genom hölje och patron är optimerad för att minska luftturbulens och tryckfall.
  • Låga driftskostnader – En unik och högeffektiv lockkonstruktion minskar tryckfallen och kapar dina driftskostnader.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Kapacitet FAD (l/s, cfm)10 - 8000 l/s
AnmärkningMax design pressure: 16 bar for standard range, 20 bar for high pressure range. DDp+, PDp+ are dust filters. DD+, PD+ are oil coalescence filters. QD is an oil vapor filter.

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Produktvyer


Se produkten i drift

Ladda ner våra broschyrer och foldrar.

Hämta iLeaflet

Hämta en iLeaflet för det här produktsortimentet i Atlas Copco Kiosk. Det här är en app för surfplattor (iOS och Android) och datorer (PC och Mac) som innehåller alla våra interaktiva produktbroschyrer och verktyg. Atlas Copco Kiosk och iLeaflet är kostnadsfria och finns på flera språk. Läs mer om att hämta Atlas Copco Kiosk.