CU: Kylmedelskylare för värmeavledning, 100-1 575 kW. - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Högtryckstillbehör / Kyltorn/enheter / Kylmedelskylare för värmeavledning, 100-1 575 kW.

Produktsökning

Beställ information [-]

CU: Kylmedelskylare för värmeavledning, 100-1 575 kW.

Atlas Copcos CU vattenkylarenhet sänker vattentemperaturen i kompressorns slutna krets till önskat värde vid kompressorinloppet. Temperaturen sänks av omgivningsluften vilken induceras med fläktar mot värmeväxlaren, i vilken vattnet flödar. De är konstruerade för utomhusbruk och kan användas i omgivningstemperaturer mellan -40 °C/-40 °F och +40 °C/ +104 °F. De kan hantera flöden mellan 4,7 och 74,1 m3/h.


Kundfördelar

  • Effektiv kylning – Fläktarnas storlek är specialanpassad för hög kylningseffektivitet. Fläktarna är separerade för att optimera värmeavledningen.
  • Hög tillförlitlighet – Inkapsling och ventilationslådor är Sorabond®-behandlade.
  • Litet underhåll – Ingen vattenförbrukning, ingen vattenbehandling och inga risker på grund av algtillväxt. Fläktarna är separerade för att optimera rengöringen.
  • Självstyrande drift – En temperaturgivare ger information till en temperaturstyrenhet vilken startar och stoppar fläktarna.
  • Oberoende elektrisk matning – CU-kylenheter har en oberoende elektrisk matning som du kan ansluta till ditt elskåp eller distributionscentral.
  • Omställbar – CU-enheter kan levereras som fristående utrustning eller som en del av en komplett installation.

Teknisk beskrivningTekniska data

Tekniska specifikationer
Värmeväxlad effekt89.1 - 1574.1 kW

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar