BAP / BAP+: Reningsenheter för andningsluft - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Luftrenare för andningsluft / Reningsenheter för andningsluft

Produktsökning

Beställ information [-]

BAP / BAP+: Reningsenheter för andningsluft

I luftrenare för andningsluft omvandlas tryckluft till certifierad andningsluft.

Kvalitetsluft är av livsavgörande betydelse i många branscher, men i synnerhet inom tillämpningar med inandningsluft.
Atlas Copcos BAP-renare av andningsluft är konstruerade för att skydda mot ett flertal föroreningar som kan finnas i ett tryckluftsmatat system för andningsluft. Dessa inkluderar gaser, olja, ångor, fasta partiklar och mikroorganismer. BAP-renare av andningsluft uppfyller standarder för internationell andningsluft och garanterar en säker arbetsmiljö inom många olika användningsområden.


Funktioner och fördelar

 • Förstklassig luftkvalitet
Luft av hög kvalitet är viktigt inom många industriverksamheter, men kanske allra viktigast inom tillämpningar med inandningsluft. Att den komprimerade luften omvandlas till ren andningsluft är avgörande för att garantera en säker arbetsmiljö inom många användningsområden som asbestborttagning, tankrengöring, sandblästring m.m.
Därför har Atlas Copco utformat sortimentet med BAP-renare av andningsluft. Med BAP omvandlas luft från en vanlig kompressor så att den blir extremt ren. Den utgörs av ett antal komponenter som tillsammans, efter en korrekt driftsättning, ger en luftkvalitet som uppfyller farmakopékraven i enlighet med den europeiska normen EN 12021 (andningssystem som omvandlar tryckluft till inandningsluft).

 • Ren luft med sjustegsfiltrering
BAP-paketlösningen för rening och omvandling av tryckluft till luft av andningskvalitet. BAP-paketlösningen är certifierad av oberoende instanser för produktion av medicinsk luft i enlighet med europeiska farmakopékrav.

BAP har sju steg av aktiv rening:
- En vattenavskiljare för att avlägsna flytande vatten
- Ett bulkaerosolfilter tar bort olja och vatten
- Ett fint vätskeavskiljningsfilter avlägsnar mindre olje- och vattenpartiklar
- En adsorptionstork tar bort eventuella vatten- och koldioxidrester
- Aktivt kol avlägsnar föroreningar i gasform
- Med en katalysator utförs oxidering av koloxiden
- Ett bakteriefilter avlägsnar bakterier och finpartiklar. Det här bakteriefiltret är ett PDp-filter från Atlas Copco som testats externt och certifierats som bakteriefilter.

 • Fler fördelar med BAP:

  - Kompakt system, som ger tillförlitlig inandningsluft
  - Alla BAP-inandningsluftrenare levereras förmonterade och testade för en enkel installation
  - Uppfyller den europeiska normen EN 12021 (tryckluft för andningsapparater)
  - Prestationstest som säkerställer att BAP uppfyller internationella bestämmelser
Efterlevnad av internationella bestämmelser

Atlas Copcos renare av andningsluft uppfyller standarderna OSHA Grade D, NFPA-99, CSA Z180.1-00, CGA G7.1-1997, EN12021, BS 4275, europeiska farmakopékrav och övrig standard för internationell andningsluft.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Tryck7.5 - 13 bar
Frekvens50 - 60 Hz
Kapacitet FAD (l/s, cfm)7 - 145 l/s
Vikt184 - 620 kg
Längd950 - 1250 mm
Bredd650 - 850 mm
Höjd885 - 1915 mm
Max arbetstryck16 bar

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Produktvyer