CDE 850+ TDE HP-paket : kapacitet upp till 2 295 NI/s vid 36 bar – 4 800 scfm vid 507 psi - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Kallregenererade adsorptionstorkar (portabla) / kapacitet upp till 2 295 NI/s vid 36 bar – 4 800 scfm vid 507 psi

Produktsökning

Beställ information [-]

CDE 850+ TDE HP-paket : kapacitet upp till 2 295 NI/s vid 36 bar – 4 800 scfm vid 507 psi

Denna kallregenererade adsorptionstork med högt tryck, monterad i en certifierad lyftram för transport och skydd, är nyckeln till ren och torr tryckluft för alla projektkrav var det än behövs. Detta paket innehåller förkylare med kondensatavskiljare och automatiska avtappningar, en kallregenererad adsorptionstork med två torn från Atlas Copco, filtreringssystem för olja och damm och en Atlas Copco-generator som gör enheten helt självgående.

Med ett arbetsområde mellan 4,5 till 35 bar/65 till 500 psi och flöden upp till 2 295 Nl/s / 4 863 scfm kommer detta 3-i-1-torkpaket att minska dina driftskostnader med hjälp av:

Bränslebesparingsfördelar tack vare: olika funktionslägen, flera strömanslutningsmöjligheter, tryckdaggpunktsbaserad torkreglering i stället för tidsbaserad reglering.

Logistik/transporter: ett paket för transport och montering på plats minskar transport- och installationskostnader

Ökad flexibilitet; även kompressorer utan efterkylare kan mata torken och den integrerade manuella förbikopplingen över torken gör det möjligt att säkert ta torken i eller ur drift på nolltid.

Garanterad tryckdaggpunkt i höga omgivningstemperaturer upp till 55 °C/131 °F tack vare påbyggda förkylare

Paketet kan strömförsörjas på 3 olika sätt:
1) Med QAS20-generatorn som är ett vanligt val när du även behöver mata de elektriska fläktmotorerna till TDE-luftkylarna
2) Med ett externt 24 V DC-batteri, t.ex. från luftmatningsenheten, ansluten till torkens kontrollpanel när TD-luftkylarna inte behövs
3) Med en extern 400 V/3-fas-strömförsörjning

Fyra driftlägen:
Läge 1: Torken igång, kylfläktarna styrs automatiskt
Läge 2: Torken igång, kylfläktarna styrs manuellt
Läge 3: Torken igång, kylfläktarna avaktiverade manuellt
Läge 4: Torken stoppad, kylfläktarna stoppade, torken förbikopplad


Funktioner:

  • Luftförbehandling: 1 vätskeuppsamlande filter för avskiljning av vatten, olja och partiklar.
    Larm för högt differenstryck på filtren SS316 förlustfria vattenavtappningar
  • Avtorkningstorn: Rätt storlek och med rostfria stålkomponenter inuti.
  • Luftefterbehandling: Efterfilter för dammpartiklar ger maximal borttagning av föroreningar och minimalt tryckfall
  • Sonic-munstycke: Skyddar torken från för högt massflöde
  • Styrsystem: Atlas Copco Electronikon-styrning för tidsbaserad eller daggpunktsbaserad styrning
  • Ljudnivå: Max 85 dB(a) ljudnivå (tvåstegs avblåsning)
  • Ventiler: Lågt underhåll dubbla excentriska fjärilsventiler med SS316-skiva

Fullständigt CE-kompatibel
Konstruerad för en livslängd på 15 års kontinuerlig drift

För mer information, se broschyren


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Maximalt inloppstryck16 - 35 bar
Minimalt inloppstryck4.5 - 7 bar
Maximal luftinloppstemperatur110 ºC
Minimal luftinloppstemperatur1 ºC
Maximal temperatur på omgivningsluft55 ºC
Tryckdaggpunkt över 40 °C/104 °F omgivningstemperatur-40 ºC
Tryckdaggpunkt vid 55 °C/131 °F omgivningstemperatur * -20 ºC
Minsta volymflöde vid torkens inlopp 30% of the volume flow at dryer inlet
Kapacitet FAD (l/s)850 - 2295 l/s
Kapacitet FAD (m³/h, cfm)1801 - 4863 m³/h