mVAC: Medicinska vakuumsystem - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

mVAC: Medicinska vakuumsystem

Atlas Copcos mVAC Medicinska vakuumsystem består av 2 till 6 luftkylda, oljesmorda vakuumpumpar av vingpumptyp och en central styrenhet med ett intelligent grafiskt användningsgränssnitt. De levererar ett mycket pålitligt medicinskt vakuum (sug) för en rad olika tillämpningar, huvudsakligen i operationssalar och intensivvård, första hjälpen- och respiratorenheter. mVAC-systemet erbjuder backupmatning (flerstegs) i händelse av fel på några enskilda komponenter.


Kundfördelar

  • Hög tillförlitlighet – Kolfiberkompositen i våra mVAC-pumpar går inte sönder och slits inte ut som laminerade blad. Även vid bortfall av centralstyrenheten styrs varje pump av sin egen styrenhet.
  • Många anslutningsmöjligheter – Upp till sex vakuumpumpar kan anslutas i ett mVAC-system för att säkerställa att även ett stort sjukhus har ständig tillgång till ett pålitligt vakuum för alla behov. Dessutom kan du med AIRConnect™ Visualization ansluta till omfattande övervaknings- och statusinformation som gör att du kan få ut mesta möjliga av ditt mVAC-system.
  • Energieffektiv – mVAC är försett med ett flerpumpssystem för att bättre matcha flödeskraven. Med detta arrangemang kan den avancerade Elektronikon® Graphic-styrenheten maximera energieffektiviteten genom att styra de individuella vakuumpumparna och reglera det övergripande vakuumet. En jämn förslitning är alltid säkerställd.
  • Kostnadseffektiv – Vårt unika Elektronikon®-styrsystem gör att du effektivt kan styra och optimera ditt mVAC-system. Enhetsstatusen övervakas i realtid, servicebehoven möts snabbt, driftstörningar kan förebyggas och stilleståndstiden minskas. Just de verktyg du behöver för att få minsta möjliga driftskostnader.
  • Enkel installation – Alla förbindningsrör och kopparanslutningar levereras som en integrerad del av mVAC-systemet. Detta "plug and play"-koncept gör installationen ännu enklare.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Vikt540 - 2360 kg
Längd1830 - 4100 mm
Bredd980 - 1250 mm
Höjd1430 - 1990 mm
Systemets FAA250 - 9200 l/min
Systemflöde (vid sugtryck)40 - 1460 m³/h
Antal pumpar2 - 6
Pumpeffekt1.1 - 9.2 kW
Total kärlkapacitet500 - 10000 l

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Download our brochures and leaflets.