SF- och SF+-serien 1-22: Oljefria scrollkompressorer, 1,5-22 kW/2-30 hk - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

SF- och SF+-serien 1-22: Oljefria scrollkompressorer, 1,5-22 kW/2-30 hk

Atlas Copcos SF oljefria scrollkompressorer är 100 procent oljefria för kritiska arbetsområden i exempelvis forskningslaboratorier, sjukhus, universitet, tandläkarmottagningar och livsmedelsindustrin. Dessa ISO 8573-1 CLASS 0-certifierade kompressorer är enkla att använda och underhålla och har minimalt utrymmesbehov för att spara utrymme i din anläggning. SF-kompressorerna eliminerar risken för oljekontaminering samtidigt som de är en effektiv, pålitlig och kostnadseffektiv källa till ren, oljefri luft.


Kundfördelar

  • Certifierad 100 procent oljefri luft – SF(+)-kompressorerna levererar 100 procent ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 CLASS 0 (2010). CLASS 0 betyder noll risk för kontaminering, noll risk för skadade eller farliga produkter, noll risk för förlorad driftstid och noll risk för att skada ditt företags goda renommé. Atlas Copco var 2006 den första tillverkaren i världen som erhöll denna certifiering för en oljefri kompressor.
  • Extremt tyst drift – scrollkompressionselementens låga hastighet gör att SF-scrollkompressorerna är extremt tysta. Ljudnivån är så låg som 53 B(a), så SF är det perfekta valet för din känsliga arbetsmiljö.
  • Energieffektivitet – SF-scrollkompressorer, som utrustats med IE3 Premium Efficiency-motorer som standard, lämpar sig för känsliga användningsområden som kräver flexibilitet och energieffektivitet. Energiförbrukning i obelastat läge har eliminerats tack vare den enkla start-/stoppkontrollen. Den avancerade scrolltekniken garanterar en optimal fritt avgiven luftmängd och tillämpningar med låg arbetscykel.
  • Lågt underhåll – SF-seriens scrollkompressorer står för enkelhet och tillförlitlighet. Scroll-utformningen innebär mycket få rörliga delar, vilket garanterar lång livslängd med ett minimalt antal serviceåtgärder.
  • Avancerad kontroll och övervakning – SF-sortimentet har en vanlig pneumatisk styrenhet, medan SF+-sortimentet ståtar med den avancerade Elektronikon®-styrenheten. Elektronikon® maximerar effektiviteten och tillförlitligheten hos SF+-kompressorerna genom att styra huvudmotorn och reglera systemtrycket inom ett fördefinierat och smalt tryckband. Elektronikon®-styrenheten kan anpassas till specifika behov med extra givare, digitala kontakter, fältbuss, internet och SMS-kommunikation. Tillsammans med ES-styrenheten för flera kompressorer kan du optimera driften av ditt kompressorrum.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Kapacitet FAD (l/s)1.9 - 40.8 l/s
Arbetstryck8 - 10 bar(e)
Installerad motoreffekt1.5 - 22 kW
Kapacitet FAD (l/s, m³/min)1.9 - 40.8 l/s

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Hämta våra broschyrer och foldrar.