LFx 0.7 - 2.0-serien: Kompakta, oljefria kolvkompressorer, 0,5-1,5 kW/0,7-2 hk. - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gaskompressorer / Kompressorer för oljefri luft / Oljefria kolvkompressorer / Kompakta, oljefria kolvkompressorer, 0,5-1,5 kW/0,7-2 hk.

Produktsökning

Beställ information [-]

LFx 0.7 - 2.0-serien: Kompakta, oljefria kolvkompressorer, 0,5-1,5 kW/0,7-2 hk.

Atlas Copcos serie med kolvkompressorer med låg kapacitet ger en pålitlig, oljefri lösning för de mindre luftbehoven.

LFx-kompressorernas kapacitet är 1,02 till 2,53 l/s (2,16 till 5,36 cfm) med versioner för 1- eller 3-fasmatning och ett maximalt arbetstryck på 10 bar (145 psi).


Kundfördelar

  • Flexibel installation – LFx-kompressorerna har en liten och kompakt konstruktion som gör installationen maximalt flexibel. LFx passar lika bra för fristående användning som för integrering i din OEM-produkt (Original Equipment Manufacturer).
  • Hög tillförlitlighet – Tack vare deras unika, robusta konstruktion och optimala kombination av kvalitetsmaterial ger LFx-kompressorerna förbättrade prestanda och längre produktlivslängd.
  • Certifierad 100 procent oljefri luft – LFx kolvkompressorer levererar 100 procent ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 CLASS 0 (2010). CLASS 0 betyder noll risk för kontaminering, noll risk för skadade eller farliga produkter, noll risk för förlorad driftstid och noll risk för att skada ditt företags goda renommé. Atlas Copco var 2006 den första tillverkaren i världen som erhöll denna certifiering för en oljefri kompressor.
  • Enkelt underhåll – Det är lätt att komma åt alla komponenter och servicepunkter och LFx kräver inga oljebyten.
  • Tyst drift – LFx är standardutrustad med en ljuddämpande huv. Dessa kompressorer når ljudnivåer så låga som 62 dB(A), vilket medger installation nära användningsstället.


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Kapacitet FAD (l/s)1.02 - 2.53 l/s
Kapacitet FAD (m³/h, cfm)0.06 - 0.12 m³/h
Arbetstryck10 bar(e)
Installerad motoreffekt0.55 - 1.5 kW

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Produktvyer