S100/S750: Tankningsstationer för bil och buss - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gaskompressorer / Högtryckskompressorer / CNG-stationer / Tankningsstationer för bil och buss

Produktsökning

Beställ information [-]

S100/S750: Tankningsstationer för bil och buss

Atlas Copcos modulära tankningsstationer S100/S750 för bil och buss är kompakta, högpresterande installationer som har konstruerats för tankning av bilar, lätta lastbilar och inomhusfordon, bussar, tunga lastbilar, färjor och specialfordon för naturgas (CNG/NGV), biogas och H2.


Kundfördelar

 • Helhetslösning – Med Atlas Copco får du fullständig kundservice, från en omfattande analys av stationens planering till leverans av de kompletta enheterna.
 • Ett stort antal lösningar – Vi levererar snabbfyllnings-, lågfyllnings- eller mor-dottersystem för att tillmötesgå dina behov av allt från standardstationer till skräddarsydda anläggningar.
 • Baserade på våra högpresterande kompressorer:
  - CU/CT-serien – Smord kolvteknik, luft- eller vattenkylda med tätat vevhus – gastäta upp till 19 bar(a) (260 psig) – för kapacitet upp till 1 600 Nm3/h (1 000 scfm). Stationer som är utrustade med CU/CT-kompressorer är tillgängliga i alla länder där ASME inte gäller.
  - DM-serien - Oljefria, hermetiskt tätade kompressorer – gastäta upp till 40 bar(a) (570 psig) – för kapacitet upp till 203 Nm3/h (120 scfm). Stationer som är utrustade med DM är avsedda för den europeiska marknaden.
 • Kompakta – Finns med hus i betong eller plåt och dess kompakta utformning är en tillgång på plats
 • Modulära – Våra standardstationer är anpassade för:
  - Upp till 250 bilar, 50 lastbilar eller 25 bussar per dag
  - Upp till 150 bilar, 30 lastbilar eller 15 bussar per dag
  - Upp till 450 bilar, 90 lastbilar eller 45 bussar per dag


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Type of vehiclebuses, cars, others
Fyllningstid (bilar)150 to 450 cars per day
Fyllningstid (bussar)15 to 45 buses per day
Fyllningstid (andra)30 to 90 trucks per day

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Ytterligare produkter för ett fullständigt verktygssystem

 • Atlas Copco CNG-kompressorer - Intermech BBR CNG-kompressorer

  INTERMECH BBR / FBR / VIP

  Oljesmorda högtryckskolvkompressorer, upp till 310 bar (4 500 psi), upp till 450 kW.

 • CU_Kompressor

  CU/CT/CN

  Oljesmorda högtryckskompressorer, upp till 351 bar(a), 22-200 kW.