ER 90-900: Energiåtervinningsenhet för vattenkylda, oljefria kompressorer från 90 till 900 kW. - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gaskompressorer / Kompressorer för oljefri luft / Oljefria skruvkompressorer / Energiåtervinningsenhet för vattenkylda, oljefria kompressorer från 90 till 900 kW.

Produktsökning

Beställ information [-]

ER 90-900: Energiåtervinningsenhet för vattenkylda, oljefria kompressorer från 90 till 900 kW.

Atlas Copcos energiåtervinningsenheter överför den energi som återvinns ur de oljefria kompressorernas kylvatten till processen. Enheten installeras mellan kompressorn och kyl- och uppvärmningskretsen. Konstruktionen medger perfekt och enkel integrering av energiåtervinningssystem inom en lång rad olika tillämpningar.


Kundfördelar

• Särskilt konstruerad för att överföra den energi som återvinns från oljefria kompressorer till processen.
Enastående driftsäkerhet under mycket svåra driftsförhållanden.
Ett enda gränssnitt mellan tryckluftssystemet och processen.
Reglering av kompressorns kylvattentryck och -temperatur gör att tryckluftssystemet fungerar optimalt.
Kompressorerna fungerar oberoende av uppvärmningsprocessen.
Lätt att garantera optimal kylvattenkvalitet från kompressorn/kompressorerna.
Upp till fyra ZR-kompressorer kan anslutas till en energiåtervinningsenhet.
Standardkonfigurationen kan utökas med ett antal tillämpningsspecifika tillval.
Konstruerad, tillverkad och testad enligt ISO 9001 och ISO 1400.
• Superior quality by design ensures long and trouble-free life at the lowest operating costs:
o Stainless steel plate heat exchangers.
o Variable-speed driven pumps.
Toppmodernt kontrollsystem
Maximal effektivitet och driftsäkerhet:
Elektronikon®-styrenheten kan anpassas enligt särskilda behov med kommunikationsfunktioner för digitala kontakter, fältbuss, Internet och SMS.


Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Se produkten i drift


Du kanske även är intresserad av

  • ZT160VSDFF med Mark5

    Z 55-900 (VSD)

    Oljefria luft- och vattenkylda roterande skruvkompressorer, 55-935 kW / 75-1 253 hk.