MED / MED+: Rening av medicinsk luft - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

MED / MED+: Rening av medicinsk luft

Inom det viktiga fältet patientvård krävs att extremt ren medicinsk luft levereras till operationssalar och sjukhussängar med fullständig tillförlitlighet. Atlas Copcos MED/MED+-serie som består av reningsenheter för medicinsk luft ger unik flerstegsfiltrering som omvandlar vanlig tryckluft från vilken typ av kompressor som helst till internationellt certifierad medicinsk luft. De här innovativa enheterna ger ren luft för alla medicinska och kirurgiska tillämpningar.


Funktioner och fördelar

 • Absolut tillförlitlighet
MED/MED+-serien som tillverkas enligt mycket höga standarder har konstruerats för att tillföra certifierad medicinsk luft även i områden med kraftig förorening. De här luftrenarna garanterar hög luftkvalitet i sämsta tänkbara föroreningsförhållanden som kan uppstå i verkligheten. Tillsammans med Atlas Copcos utmärkta, globala service efter försäljning erbjuder MED/MED+-serien den kompletta lösningen för viktiga luftmiljöer.

 • Medicinskt certifierad
Den medicinska sektorn är strängare reglerad än någonsin tidigare. Atlas Copcos MED/MED+-luftrenare är förcertifierade enligt internationella föreskrifter, till exempel farmakopékrav och kvalitetsnormer som ISO 13485. Förcertifieringen förenklar organisation och inspektion som utförs av kontrollerande myndigheter, vilket innebär besparingar i tid och pengar för sjukhuset samt minskad risk för att systemet måste omarbetas i syfte att uppfylla kraven. MED/MED+-luftrenare överträffar kraven i de mest krävande standarder och föreskrifter som exempelvis:

- Direktivet för medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEG.
- EN ISO 7396-1.
- ISO 14971.
- Health Technical Memorandums HTM 02-01 och HTM 2022.

Dessutom har de konstruerats och tillverkats enligt kvalitetshanteringssystemen ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485:2003.

 • Energieffektivt
MED/MED+ har som tillval en toppmodern funktion för energihushållning med inbyggd avluftningskontroll. Avluftningskontrollen gör reningsenheterna mer effektiva vilket leder till energibesparingar på upp till 90 %, beroende på installation och användning. Principen är enkel. Även om tiden för regenerering är konstant styrs fördröjningen före växling från det ena tornet till det andra via tryckdaggpunktsgivaren. När önskad tryckdaggpunkt har uppnåtts återupptas den vilande torkcykeln genom växling till det torra tornet.

 • Absolut renhet
MED/MED+-luftrenare tillhandahåller den extremt rena luft som krävs. Det innovativa filtreringssystemet är den definitiva lösningen för medicinsk luft, samtidigt som det begränsade utrymmesbehovet gör det möjligt att utnyttja tillgängligt utrymme på bästa sätt. MED/MED+ ger enastående ren luft efter aktiv rening i sju steg.
Sju steg till medicinsk kvalitetsluft:

- En vattenavskiljare för att avlägsna flytande vatten
- Ett bulkaerosolfilter tar bort olja och vatten
- Ett fint vätskeavskiljningsfilter avlägsnar mindre olje- och vattenpartiklar
- En adsorptionstork tar bort eventuella vatten- och koldioxidrester
- Aktivt kol avlägsnar föroreningar i gasform
- Med en katalysator utförs oxidering av koloxiden
- Ett bakteriefilter avlägsnar bakterier och finpartiklar. Det här bakteriefiltret är ett PDp-filter från Atlas Copco som testats externt och certifierats som bakteriefilter.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Tryck7.5 - 13 bar
Frekvens50 - 60 Hz
Kapacitet FAD (l/s, cfm)7 - 145 l/s
Vikt184 - 620 kg
Längd950 - 1250 mm
Bredd650 - 850 mm
Höjd885 - 1915 mm
Max arbetstryck16 bar

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Du kanske även är intresserad av

 • mVAC-6000.jpg

  mVAC

  Medicinska vakuumsystem

 • GA 15 VSD MED - GA11 MED -GA15 MED Group

  GA MED

  Oljeinsprutade skruvkompressorer för medicinska tillämpningar

 • LfX Med

  LFx MED

  Oljefria kolvkompressorer för tandvårdstillämpningar

Download our brochures and leaflets.