SF-MED: Oljefria scrollkompressorer för medicinska tillämpningar - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gaskompressorer / Luftsystem för medicinteknik / Oljefria kompressorer för medicinteknik / Oljefria scrollkompressorer för medicinska tillämpningar

Produktsökning

Beställ information [-]

SF-MED: Oljefria scrollkompressorer för medicinska tillämpningar

Atlas Copcos SF-MED-serie med oljefria kompressorer är speciellt utformade för att vara en del av en medicinsk luftanläggning. Kompressorerna, som är certifierade för ISO 8573-1 KLASS 0, är lätta att använda och underhålla och kräver minimalt utrymme, vilket sparar plats på din fabrik. SF-kompressorerna eliminerar risken för oljeförorening samtidigt som de är en effektiv, pålitlig och mycket kostnadseffektiv källa till ren, oljefri luft.


Kundfördelar

 • Certifierad 100 procent oljefri luft –SF-MED-kompressorer levererar 100 procent ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 KLASS 0(2010). KLASS 0 betyder noll risk för förorening av rörsystem i sjukhus, noll risk för patienter, noll risk för att skada dyr utrustning (t ex narkosmaskiner) och noll risk för att skada sjukhusets renommé. Atlas Copco var 2006 den första tillverkaren i världen som erhöll denna certifiering för en oljefri kompressor.
 • Energieffektivitet – SF-MED-scrollkompressorerna är idealiska för tillämpningar där flexibilitet och energieffektivitet är avgörande.
 • Lågt underhåll – SF-MED-seriens scrollkompressorer står för enkelhet och tillförlitlighet. Scroll-utformningen innebär mycket få rörliga delar, vilket garanterar lång livslängd med ett minimalt antal serviceåtgärder.
 • Avancerad kontroll och övervakning – För att maximera effektiviteten och tillförlitligheten styr Elektronikon® MkV huvudmotorn och reglerar systemet. I kombination med den medicinska ES-centralstyrenheten är din medicinska luftanläggning under full kontroll och övervakning.
 • Uppfyller alla krav uAIR-seriens medicinska luftanläggningar bygger på SF-MED-kompressorer som är förcertifierade enligt MDD 93/42/EEG, vilket förenklar installation och idrifttagande. De är konstruerade och tillverkade enligt kvalitetsstyrningssystemen ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485:2003 och överträffar kraven i de mest krävande standarder och föreskrifter, såsom:
  - Direktivet för medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEG
  - Europeiska farmakopékrav
  - EN ISO 7396-1
  - ISO 14971
  - Health Technical Memorandums HTM 02-01 och HTM 2022.

Online-verktyget hjälper till med rätt dimensionering av medicinska luftanläggningar
Det är en vanlig uppgift för sjukhusingenjörer, utvecklare eller medicinska specialister att välja lämpliga komponenter till sjukhusens medicinska luftanläggningar. Som en hjälp för den här ofta komplexa uppgiften introducerar Atlas Copco ett nytt beräkningsverktyg för medicinska luftanläggningar. Med programvaruverktyget blir det lättare att välja dimensionering och antal kompressorer som behövs, samt medicinska reningsenheter och kärl för ett specifikt flödeskrav.

Prova här: Beräkningsverktyg för medicinsk luftanläggning

Tekniska data

Kapacitet FAD (l/s, cfm)3.4 - 29.7 l/s
Max arbetstryck10 bar
Installerad motoreffekt2.2 - 22 kW
Vikt125 - 680 kg

Produktvyer

Du kanske även är intresserad av

 • GA 15 VSD MED - GA11 MED -GA15 MED Group

  GA MED

  Oljeinsprutade skruvkompressorer för medicinska tillämpningar

 • ZT-med

  ZT-MED

  Oljefria tandkompressorer för medicinska tillämpningar

 • AQ-med

  AQ-MED

  Vatteninsprutade skruvkompressorer för medicinska tillämpningar

 • LF-MED

  LF-MED

  Oljefria kolvkompressorer för medicinska tillämpningar