SF-styrenhet: Upphängda ramar, styrenhet - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

SF-styrenhet: Upphängda ramar, styrenhet

Upphängda ramar för styrenheter erbjuder en lösning för arbetsplatser som behöver mer utrymme för tillverkningsprocesserna. Att ha styrenheterna upphängda ovanifrån möjliggör en välordnad arbetsplats där man får frihet att röra sig utmed upphängningsskenorna och håller golvet fritt för att operatören eller tillämpningen ska få mer utrymme.


Funktioner och fördelar

  • Sparar golvutrymme vid montering av styrenheter ovanifrån.
  • Pressade aluminiumramar ger lätt vikt.
  • Verktygskablarna hålls borta från operatören.
  • Styrenheten är monterad på tvärställda rör.

Teknisk beskrivning