Räckvidd för ledad arm: Ledade armar, upptagning av vridmoment - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Monteringslösningar / Ledade armar / Ledade armar, upptagning av vridmoment

Produktsökning

Beställ information [-]

Räckvidd för ledad arm: Ledade armar, upptagning av vridmoment

Den ledade armen möjliggör en flexibel arbetsplats där traditionella fasta verktyg inte kommer åt och där användarens hälsa och säkerhet är av vikt. Armen absorberar reaktionsmomentet som alstras av det anslutna monteringsverktyget, vilket möjliggör mjuka och bekväma rörelser för operatören. Med den här lösningen elimineras behovet av att man håller i ett verktyg under monteringen tack vare en hanteringskraft nära noll. Systemet kan även förbättras med hjälp av ett överlägset felelimineringssystem, Atlas Copco Position Recognition System (PRS), som spårar verktygets exakta position för att säkerställa att de rätta fästanordningarna har dragits åt med ett visst vridmoment, i rätt ordningsföljd.


Funktioner och fördelar

  • Finns tillgängliga i många storlekar, för många olika vridmomentsintervall.
  • Eliminerar behovet av att en operatör ska hålla i verktyget under ett helt skift vid åtdragningsuppgifter, vilket minskar inverkan på hälsa och säkerhet.
  • Möjliggör användning av tunga verktyg med stort vridmoment utan att man behöver lyfta och hålla verktyget.
  • Låga driftskostnader minimerar operatörens påverkan.
  • Konfigurationer för vänster- eller högermontering finns tillgängliga med justerbar höjd för ledad arm och verktyg som tillåter maximal anpassning efter arbetsytan för användningsområdet.
  • Alternativen för PRS-system (Position Recognition System) ger den ytterligare fördelen att de säkerställer ett kvalitativt åtdragningsarbete samtidigt som feleliminering sker under drift.

Teknisk beskrivning

Produktvyer


Se produkten i drift