Programvara - PRS: Programvara för PRS, Position Recognition System - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Monteringslösningar / Programvarulösningar / Programvara för PRS, Position Recognition System

Produktsökning

Beställ information [-]

Programvara - PRS: Programvara för PRS, Position Recognition System

PRS erbjuder processäkerhet på hög nivå för allt från enkla till invecklade användningsområden. Systemet omfattar funktionerna hos ett åtdragningssystem av typ Power Focus 4000 eller Power MACS 4000 med lägeskontroll. Ett standardutförande innehåller följande: komponentmontering med låg volym och högt värde, reparationsstationer och flexibla monteringsceller.


Funktioner och fördelar

  • Upprätthåller en hög kvalitetsstandard oavsett operatör
  • Minskar behovet av ytterligare kvalitetskontroller senare
  • Säkerställer att all processdokumentation finns tillgänglig per tillämpning och fästanordning
  • Konfigurerbart grafiskt användargränssnitt för vägledning för operatören med monteringsbild, realtidsspårning (med sikte) av verktygets position, visning av bultstatus och arbetsanvisningar
  • Positioneringslägen med 3 delar

Teknisk beskrivning