Lösningar för feleliminering - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Monteringsverktyg / Lösningar för feleliminering

Produktsökning

Beställ information [-]

Lösningar för feleliminering

Programvaran, maskinvaran och de smarta tillbehören för feleliminering som används med vår avancerade åtdragningsutrustning eliminerar dyra omarbeten och ger bästa kvalitet på produktionslinjen. Tydlig operatörsåterkoppling och vägledning ges via HMI-displayer där operatören kan se vilka anslutningar som ska dras åt och få monteringsanvisningar. Det trådlösa verktygspositioneringssystemet eliminerar fel i och med att monteringsverktygen endast fungerar om de används på rätt område i anläggningen och på rätt produkter.