Verktygsinpassningssystem - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Verktygsinpassningssystem

Tillförlitlig vägledning för operatören för felfri montering. Verktygspositioneringssystemet, TPS, ger operatören vägledning vid montering med handhållna verktyg i många olika tillämpningar. TPS kan användas med vår momentarm och verktygsstyrenheten för att säkerställa att anslutningarna dras åt i rätt ordning och i rätt läge. Om verktyget inte är rätt inpassat går det inte att använda.