Verktygspositioneringssystem - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Verktygspositioneringssystem

Det innovativa verktygspositioneringssystemet, TLS, kan jämföras med en GPS för inomhusbruk. Det eliminerar fel i och med att monteringsverktygen endast fungerar om de används på rätt område i anläggningen och på rätt produkter. Tillgångar, produkter och verktyg kan positioneras i realtid genom att man förser dem med etiketter som spåras av givare på anläggningen. TSL använder radiofrekvensteknik med ultrabredband (UWB).