RBU-Silver: Rapid Backup Unit (RBU) - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

RBU-Silver: Rapid Backup Unit (RBU)

8433 0015 20

Atlas Copcos patenterade koncept Rapid Backup Unit (RBU) kan flytta funktionalitet till en ej konfigurerad hårdvaruenhet, vilket säkerställer att hårdvaran enkelt kan uppgraderas om funktionskraven ändras. RBU fungerar även som reservenhet för programmeringen och konfigurationen. Om byte av hårdvara krävs, är det bara att sätta in RBU:n i den nya hårdvaran och slå på enheten så är allt klart. All programmering och alla nätverkskonfigurationer överförs på några sekunder. Med RBU hålls stillestånden på ett minimum.


Funktioner och fördelar

 • Kör verktygen Tensor S, ST, STB och STR
 • Lagra upp till 250 programinställningar (standard), maximera produktiviteten på stationen och minska behovet av andra verktyg
 • Räknar grupp: räkna antalet bultar som ska dras åt för ökad feleliminering vid monteringstillämpningar
 • Stöd för öppna verktyg vid tillämpningar med rörmutterdragare ger förkortad monteringstid
 • Snabbprogrammeringsfunktion minskar tiden för programmeringsinställningar
 • Med avkänning av felgängning och omdragning ökar kvaliteten under montering.
 • Indikator för verktygsservice hjälper användaren planera förebyggande underhåll vilket minskar kostnaderna för stopp på grund av fel.
 • Med Autoset-funktionen självjusteras styrenheten efter förbindningen under inställningen
 • Verktyget låses vid feldragning för att minska operatörens beslutspåverkan, vilket minskar de kvalitetsrelaterade kostnaderna
 • Funktionen för linjestyrning ger interaktion med produktionslinjen och ökad feleliminering i monteringsprocessen
 • Lagra upp till 5 000 (standard) åtdragningsresultat (OK/NOK) för spårbarhet på kort/medellång sikt
 • Lagra upp till 5 000 (standard) åtdragningsdata (OK/NOK) för spårbarhet på kort/medellång sikt
 • Flerstegs åtdragningsstrategi för att minska sättningar i förbanden genom att kombinera olika programinställningar till en enda
 • Lagra upp till 8 (standard) åtdragningsspår för snabbanalys
 • Statistik i realtid, inklusive statistisk processkontroll (SPC) för processövervakning och snabbare avvikelsedetektering
 • Stöd för streckkodsläsare (för att t.ex. avläsa produkt-ID) för fullständig spårbarhet
 • Inmatning av identifierare (ID) för val av programinställningar ger större flexibilitet på stationen
 • Jobbfunktioner för ökad flexibilitet och feleliminering på stationen genom sekvensindelning av de åtdragningar som ska utföras
 • Stöd för upp till 99 (standard) jobb
 • Inmatning av identifierare (ID) för val av jobb ger större flexibilitet på stationen
 • Logic configurator har en PLC-funktion som standard, vilket eliminerar extra komponenter eller gränssnitt (endast i Power Focus 4000)
 • Stöd för cell-programmering genom att alla Power Focus enheter på en station, samlas i en grupp, vilket ger arbetsstationen utökad funktionalitet
 • Etikettskrivare (via öppet protokoll)
 • Celljobb medger ytterligare processvariationer med ökad produktkvalitet
 • Tvåstegs/quick step/ergoramp-åtdragningsstrategier för att minska försvagningar i förbindningen, åtdragningstiden och förbättra användarkomforten
 • Med momentkontroll och vinkelövervakning kontrolleras om förbindningen är korrekt åtdragen vilket säkerställer hela åtdragningsprocessen
 • DS-styrning för momentmätning med den unika DigiTork- algoritmen, vilket säkerställer åtdragningskvaliteten
 • Autozoomstegen i ergoramp-åtdragningar styr automatiskt motorbromsen vid olika typer av förband
 • Stöd för funktioner CW (medurs) och CCW (moturs)
 • Övervakning av nedgängningsvinkel, självgängning och gällande vridmoment (PVT) säkerställer åtdragningsprocessen
 • Reverserande vinkel för kontrollerad lossning av bultar
 • Stöd för framåtroterande spindel
 • Stöd för back-up av tillämpning via klicknyckel, gör att monteringsprocessen garanteras
 • Moment och vinkelkontrollen stoppar verktyget då båda målvärdena uppnåtts vilket ger maximal processkontroll
 • Vinkelkontroll och vridmomentövervakning ger bättre kontroll över åtdragningsprocessen.
 • RS232-port för programmering
 • USB-port för programmering (endast Power Focus 4000)
 • Separat I/O till gränssnittet för en produktionslinje
 • Fjärrstart för fixturerade tillämpningar
 • Kan anslutas till QIF (moduler för felfri funktion) såsom kontaktväljare för enkel installation vid krävande felelimineringstillämpningar
 • Parallellport till skrivare
 • Expanderbar I/O (upp till 124 in/124 ut)
 • Stöd för fältbuss för gränssnitt till en produktions-PLC (tillval)
 • RS232-port för streckkodsläsare
 • Ethernet-port för fjärrprogrammering och datainsamling
 • Öppet seriellt protokoll
 • Öppet Ethernet-protokoll

Ytterligare produkter för ett fullständigt verktygssystem

Funktionsöversikt - t0024
Tensor styrenheterDSBronzeSilverGoldJa
VerktygDSS, ST, STB, STRS, ST, STB, STRS, ST, STB, STR, ETXETX
Funktionalitet     
Antal Pset6464250250250
GRUPPRÄKNING JaJaJaJaJa
Nyckel med öppen ände JaJaJaJaJa
Snabbprogrammering JaJaJaJaJa
Avkänning av felgängning/omdragning JaJaJaJaJa
Indikator för verktygsservice JaJaJaJaJa
Autoset JaJaJaJaJa
Låsning vid feldragning JaJaJaJaJa
Linjestyrning Ja –JaJaJa
Momentgivare med spårbarhet  –JaJaJaJa
Lagring av åtdragningsresultat (standard)5 0005 0005 0005 0005 000
Lagring av åtdragningsdata (standard) –5 0005 0005 0005 000
Flerstegs8 –888
Spårlagring –8888
Statistik i realtid  –JaJaJaJa
SPC  –JaJaJaJa
RBU JaJaJaJaJa
Streckkodsläsning Ja –JaJaJa
ID-inmatning för val av Pset Ja –JaJaJa
Jobbfunktioner Ja –JaJaJa
Antal jobb (standard)32 –999999
ID-inmatning för val av jobb Ja –JaJaJa
Logic Configurator (endast 4000) Ja –JaJaJa
Cell-programmering Ja –JaJaJa
Etikettskrivare (via öppet protokoll) Ja –JaJaJa
Cell-jobb Ja –JaJaJa
Strategier och tillval     
Två steg/Quick step/Ergoramp JaJaJaJaJa
Vridmomentkontroll och vinkelövervakning JaJaJaJaJa
DS-styrenhet Ja –JaJaJa
Auto-zoom steg JaJaJaJaJa
CW/CCW-funktion JaJaJaJaJa
Övervakning av nedgängningsvinkel JaJaJaJaJa
Självgängning/gällande vridmoment (PVT) övervakning JaJaJaJaJa
Reverserande vinkel JaJaJaJaJa
Roterande spindel JaJaJaJaJa
Tillämpning via klicknyckel  –JaJaJaJa
Moment och vinkelkontroll  –JaJaJaJa
Åtdragningskontroll (endast PF 4000)  – – –JaJa
Vinkelkontroll och vridmomentövervakning  –JaJaJaJa
StepSync, SynchroTork (endast PF 4000)  – – –JaJa
Hempositionering  – – –JaJa
Tät gradient  – – –JaJa
I/O     
RS232 programmeringsport JaJaJaJaJa
USB-port (endast PF 4000) JaJaJaJaJa
Separat I/O JaJaJaJaJa
Fjärrstyrd start JaJaJaJaJa
Hylsväljare (tillval) JaJaJaJaJa
RE-larm (tillval) JaJaJaJaJa
I/O expanderbar (tillval) JaJaJaJaJa
Parallellport till skrivare JaJaJaJaJa
Expanderbar I/O (upp till 124 in/124 ut) JaJaJaJaJa
Kortinmatning för operatörs-ID Ja –JaJaJa
FältbusskortTillvalsutrustning –TillvalsutrustningTillvalsutrustningTillvalsutrustning
RS232-port för streckkodsläsare Ja –JaJaJa
Lättprogrammerat fältbussprotokoll Ja –JaJaJa
Ethernet-port för fjärrprogrammering Ja –JaJaJa
Ethernet-port för datainsamlingOK-NOK –JaJaJa
Protokoll     
Öppet seriellt protokoll JaJaJaJaJa
Öppet seriellt protokoll Siemens 3964R JaJaJaJaJa
Öppet Ethernet-protokoll Ja –JaJaJa
Öppet sessionsprotokoll Ja –JaJaJa

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Hämta ditt licensavtal

RBU-licensavtalet ger dig rätt att använda specificerad produkt och version.

Licensavtal
Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Kalibreringsservice

Kalibrering i servicelabb
Tack vare vårt nätverk av kalibreringslaboratorier kan vi erbjuda ett fullständigt paket med kalibreringstjänster för att kontrollera kvaliteten hos alla monteringsverktyg och all mätutrustning i produktionen.

Läs mer om Kalibreringsservice.

Förebyggande underhåll

I likhet med andra maskiner behöver Atlas Copcos industriverktyg regelbundet underhåll för att uppnå den fulla potentialen av prestanda och driftsäkerhet. Det finns olika avtal som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder underhåll både på plats och externt, eller en kombination av dessa.

Läs mer om Förebyggande underhåll


Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Outsourcing-lösningar

Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
 • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
  varumärken och verktygstyper.
 • Installation och startsupport.
 • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
 • Linje- och processupport.
 • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
 • Andra kundönskemål.
Läs mer om Outsourcing-lösningar

Servicepaket för ny utrustning

Investera i nya verktyg för att uppgradera en befintlig produktionslinje? Du kanske utformar, installerar och tar en helt ny linje i drift? I båda fallen finns Atlas Copcos specialister där under varje steg för att hjälpa dig att fokusera på kvalitet och effektivitet. När produktionen är igång kan du köra våra serviceprogram och se till att allt fungerar med minsta möjliga avbrottsfrekvens.