IRC FOCUS-B-C-PN-HW : Styrenhet för batteridrivna monteringsverktyg - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

IRC FOCUS-B-C-PN-HW : Styrenhet för batteridrivna monteringsverktyg

8433 6500 26

IRC Focus bygger på styrenheten Power Focus 4000 och har konstruerats för att styra de batteridrivna Tensor STB-monteringsverktygen. Med sin inbyggda Bluetooth-adapter kräver den inget externt kommunikationssystem. Den medverkar också i att styra inkopplingen av stationen eller linjen. IRC Focus och de tillhörande programvarupaketen förser alla från operatören till fabrikschefen med lättbegriplig information. IRC Focus är baserad på standardmaskinvara och programvarukomponenter vilka i kombination kan uppfylla allt från baskraven i en fristående installation till en totalintegrering i ett fabriksnätverk. Modulerna passar samman enligt konceptet plug-and-play. Kontroller av monteringsprocesser och kvalitetssäkringar görs enkelt genom de avancerade kontrollfunktionerna. Så snart monteringsinformationen tagits emot väljer IRC Focus automatiskt korrekt åtdragningssekvens och parametrar. Operatören leds genom processen vilket gör att risken för misstag som kan leda till kostsamma kvalitetsproblem undviks. Avancerad processtyrning och övervakningsfunktioner gör att det är enkelt att granska och samla in data via Internet-infrastrukturen.


Funktioner och fördelar

 • Stöd för programvarunycklar (RBU, rapid backup unit) Bronze, Silver och Gold för styrning av ett batteridrivet monteringsverktyg med uppgradering av funktionaliteten. Det eliminerar behovet av byte av maskinvara vilket minskar investeringskostnaderna.
 • Extern USB-port ger enkel och snabb kommunikation med programvaran för programmering ToolsTalk PF
 • Inbyggd Bluetooth-modul eliminerar behovet av externa kommunikationslösningar
 • Den kompakta versionen erbjuder alla funktioner till ett lägre pris, men kräver en PC med programvaran ToolsTalk PF för de avancerade processkonfigureringarna. Det integrerade tangentbordet med 6 knappar och lysdiodsdisplayen gör det möjligt att programmera de grundläggande funktionerna samt visualisera vridmoment och vinkel för operatören.

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Kalibreringsservice

Kalibrering i servicelabb
Tack vare vårt nätverk av kalibreringslaboratorier kan vi erbjuda ett fullständigt paket med kalibreringstjänster för att kontrollera kvaliteten hos alla monteringsverktyg och all mätutrustning i produktionen.

Läs mer om Kalibreringsservice.

Förebyggande underhåll

I likhet med andra maskiner behöver Atlas Copcos industriverktyg regelbundet underhåll för att uppnå den fulla potentialen av prestanda och driftsäkerhet. Det finns olika avtal som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder underhåll både på plats och externt, eller en kombination av dessa.

Läs mer om Förebyggande underhåll


Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Outsourcing-lösningar

Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
 • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
  varumärken och verktygstyper.
 • Installation och startsupport.
 • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
 • Linje- och processupport.
 • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
 • Andra kundönskemål.
Läs mer om Outsourcing-lösningar

Servicepaket för ny utrustning

Investera i nya verktyg för att uppgradera en befintlig produktionslinje? Du kanske utformar, installerar och tar en helt ny linje i drift? I båda fallen finns Atlas Copcos specialister där under varje steg för att hjälpa dig att fokusera på kvalitet och effektivitet. När produktionen är igång kan du köra våra serviceprogram och se till att allt fungerar med minsta möjliga avbrottsfrekvens.

Tillbehör

 • Power cable

  L = 2.5 m. For BR.

  4222 1810 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For CN, HK.

  4222 1809 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For AR, AU.

  4222 1807 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For IT.

  4222 1806 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For CH.

  4222 1805 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For IN, ZA.

  4222 1804 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For GB, IE, IQ, MY, SG.

  4222 1803 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For CA, JP, MX, PH, TH, US.

  4222 1802 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, ID, IR, KR, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR.

  4222 1801 23