EPP10 C90 HR13: Styrd, pneumatisk, hydraulisk pulserande mutterdragare - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

EPP10 C90 HR13: Styrd, pneumatisk, hydraulisk pulserande mutterdragare

8431 0380 62

Med Atlas Copco Pulsor C System får du alla fördelarna hos ett styrt impulsverktyg samt de intelligenta funktionerna i ett elektriskt åtdragningssystem. Pulsor C är, i likhet med alla pulsverktyg från Atlas Copco, snabb, kraftfull, lätt och kompakt och så gott som helt utan reaktionskrafter. Styrenheten minns upp till 4 000 åtdragningar som kan lagras och analyseras. Därigenom kan du finjustera din process och säkerställa perfekta åtdragningar på varje skift. Är de inte perfekta, så kan du se varför.


Funktioner och fördelar

 • Inga missade skruvar – Pulsor C räknar åtdragningarna och signalerar “Grupp OK”
 • Glöm runddragna skruvar – Pulsor C säkerställer att skruven är korrekt åtdragen
 • Inga felaktiga/glömda delar – Pulsor C signalerar “NOK” om fel skruv eller del används
 • Korrekt vridmoment varje gång– Pulsor C kontrollerar vridmomentnivån
 • God repeterbarhet – ger konstant åtdragning på hårda och mjuka förband
 • Varning vid för tidigt släppt avtryckare – lysdioder varnar operatören vid avbruten åtdragning
 • Flera P-set – ett verktyg kan utföra upp till 100 olika P-sets. Den rätta vridmomentinställningen väljs genom att växla krafthylsa, scanna streckkoder eller på andra sätt.
 • Snabb åtdragning – Atlas Copcos pulsverktyg är snabba och kraftfulla och ökar produktiviteten.
 • Lätta att ställa in och använda.
 • Snabba byten – du kan byta verktyg eller kabel utan att stänga av systemet genom att verktygets avstängning är placerad i verktygets manöverskåp istället för i verktyget. Inga nya inställningar behöver göras i verktyget.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
BultstorlekM10 mm
Vridmomentintervall45 - 90 Nm
Fyrkantstapp12.7 mm
Tomgångsvarvtal5500 r/min
Vikt2 kg
Längd184 mm
CS-avstånd30 mm
Luftförbrukning vid pålastning11 l/s
Rekommenderad slangstorlek254 mm
Luftinloppsgänga0.25 mm
ModelltypPistol
AvstängningTrue
Max arbetstryck7 bar
LjudstandardISO15744
Ljudosäkerhet3 dB(A)
Ljudeffekt94 dB(A)
Ljudtryck83 dB(A)
VibrationsstandardISO28927-2
Vibrationsvärde3.3 m/s²
Vibrationsosäkerhet0.9 m/s²

Tillbehör som medföljer den här produkten

 • Protective cover - For EPP10

  Protective cover

  For EPP10

  4250 2990 02

 • Suspension yoke

  Suspension yoke

  4250 1365 00


Ytterligare produkter för ett fullständigt verktygssystem

Passande styrenheter, manöverskåp för verktyg och RBU - t0029
ReglerdonBeställningsnummer 
Pulsor Focus 4000-C-HW
Pulsor Focus 4000-C-DN-HW
Pulsor Focus 4000-C-PB-HW
Pulsor Focus 4000-C-PN-HW 
Pulsor Focus 4000-C-EIP-HW
Pulsor Focus 4000-C-IB-HW
Manöverskåp för verktyg 
TCB-1E (ej för USA)
TCB-1U (för USA)8433 0607 30
RBU - Maskinvarunyckel 
Pulsor C - Gold (ej för USA)
Pulsor C - Gold (för USA)8433 6020 05
Passande kablar - t0057
TCB-kablar  Beställningsnummer
Kabel PF - TCB, 1,2 meter4250 2901 01
Kabel PF - TCB, 5 meter4250 2901 05
Kabel PF - TCB, 10 meter4250 2901 10
Verktygskablar 
Rak 5 meter4250 2533 05
Rak 12 meter4250 2533 12
Spiral 5 meter4250 2533 06 
Spiral 12 meter4250 2533 13
Slingad 3 meter4250 2533 53
Slingad 5 meter4250 2533 55
Slingad 7 meter4250 2533 57

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
 • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
 • Kontroll av verktygens status och prestanda
 • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Kalibreringsservice

Kalibrering i servicelabb
Tack vare vårt nätverk av kalibreringslaboratorier kan vi erbjuda ett fullständigt paket med kalibreringstjänster för att kontrollera kvaliteten hos alla monteringsverktyg och all mätutrustning i produktionen.

Läs mer om Kalibreringsservice.

Förebyggande underhåll

I likhet med andra maskiner behöver Atlas Copcos industriverktyg regelbundet underhåll för att uppnå den fulla potentialen av prestanda och driftsäkerhet. Det finns olika avtal som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder underhåll både på plats och externt, eller en kombination av dessa.

Läs mer om Förebyggande underhåll


Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Outsourcing-lösningar

Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
 • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
  varumärken och verktygstyper.
 • Installation och startsupport.
 • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
 • Linje- och processupport.
 • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
 • Andra kundönskemål.
Läs mer om Outsourcing-lösningar

Produktvyer


Se produkten i drift

Tillbehör

 • Suspension yoke

  Suspension yoke

  4250 2720 00

 • Tool cable - Coil, 3 meters

  Tool cable

  Coil, 3 m

  4250 2533 53

 • Suspension yoke - for EPP10

  Suspension yoke

  for EPP10

  4250 2563 82

 • Air sensor tuning valve - See, Pulsor manual

  Valve

  See, Pulsor manual

  4080 1340 00

 • MultiFlex - Swivelling type, BSP

  MultiFlex

  Swivelling type, BSP

  8202 1350 20

 • Hose kit

  5 m

  8202 1180 78

 • Hose kit

  10 m

  8202 1180 36

 • Tool cable - Spiral, 5 m

  Tool cable

  Spiral, 5 m

  4250 2533 06

 • Tool cable - Spiral, 12 m

  Tool cable

  Spiral, 12 m

  4250 2533 13

 • Tool cable - Straight, 5 m

  Tool cable

  Straight, 5 m

  4250 2533 05

 • Tool cable - Straight, 12 m

  Tool cable

  Straight, 12 m

  4250 2533 12

 • Tool cable - Coil, 5 m

  Tool cable

  Coil, 5 m

  4250 2533 55

 • Tool cable - Coil, 7 m

  Tool cable

  Coil, 7 m

  4250 2533 57