RBU - Pulsor C - GOLD: Rapid Backup Unit (reservenhet) - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

RBU - Pulsor C - GOLD: Rapid Backup Unit (reservenhet)

8433 6020 20

Atlas Copcos patenterade koncept Rapid Backup Unit (RBU) kan flytta funktionalitet till en ej konfigurerad hårdvaruenhet, vilket säkerställer att hårdvaran enkelt kan uppgraderas om funktionskraven ändras. RBU fungerar även som reservenhet för programmeringen och konfigurationen. Om byte av hårdvara krävs, är det bara att sätta in RBU:n i den nya hårdvaran och slå på enheten så är allt klart. All programmering och alla nätverkskonfigurationer överförs på några sekunder. Med RBU hålls stillestånden på ett minimum.


Funktioner och fördelar

 • Kör Pulsor C-verktyg
 • Lagra upp till 100 programinställningar, maximera produktiviteten på stationen och minska behovet av andra verktyg
 • Räkna gruppen, räkna antalet bultar som ska dras åt, för ökad felelimineringen vid monteringsprocessen
 • Med avkänning av felgängning och omdragning ökar kvaliteten under montering.
 • Indikator för verktygsservice hjälper användaren planera förebyggande underhåll vilket minskar kostnaderna för stopp på grund av fel.
 • Verktyget låses vid feldragning för att minska operatörens beslutspåverkan, vilket minskar de kvalitetsrelaterade kostnaderna
 • Lagra upp till 5 000 (standard) åtdragningsresultat (OK/NOK) för spårbarhet på kort/medellång sikt
 • Lagra upp till 5 000 (standard) åtdragningsdata (OK/NOK) för spårbarhet på kort/medellång sikt
 • Statistik i realtid, inklusive statistisk processkontroll (SPC) för processövervakning och snabbare avvikelsedetektering
 • Stöd för en extern klicknyckelingång vid back-up, säkerställer monteringsprocessen.
 • Vinkelkontroll och vridmomentövervakning ger bättre kontroll över åtdragningsprocessen.
 • RS232-port för programmering
 • USB-port för programmering
 • Separat I/O till gränssnittet för en produktionslinje
 • Kan anslutas till QIF (moduler för felfri funktion) såsom hylsställsväljare för enkel installation vid krävande felhanteringsapplikationer
 • Parallellport till skrivare
 • Expanderbar I/O (upp till 124 in/124 ut)
 • Öppet seriellt protokoll

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Hämta ditt licensavtal

RBU-licensavtalet ger dig rätt att använda specificerad produkt och version.

Licensavtal
Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
 • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
 • Kontroll av verktygens status och prestanda
 • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Kalibreringsservice

Kalibrering i servicelabb
Tack vare vårt nätverk av kalibreringslaboratorier kan vi erbjuda ett fullständigt paket med kalibreringstjänster för att kontrollera kvaliteten hos alla monteringsverktyg och all mätutrustning i produktionen.

Läs mer om Kalibreringsservice.

Förebyggande underhåll

I likhet med andra maskiner behöver Atlas Copcos industriverktyg regelbundet underhåll för att uppnå den fulla potentialen av prestanda och driftsäkerhet. Det finns olika avtal som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder underhåll både på plats och externt, eller en kombination av dessa.

Läs mer om Förebyggande underhåll


Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Outsourcing-lösningar

Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
 • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
  varumärken och verktygstyper.
 • Installation och startsupport.
 • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
 • Linje- och processupport.
 • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
 • Andra kundönskemål.
Läs mer om Outsourcing-lösningar

Se produkten i drift