Pulsor Focus 4000-C-PN-HW: Pulsor Focus-styrenhet med ProfiNet - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Pulsor Focus 4000-C-PN-HW: Pulsor Focus-styrenhet med ProfiNet

8433 6948 20

Pulsor Focus 4000 styr EPP C-verktyg. Dess inbyggda funktioner deltar också i styrningen av stationen eller linjesegmentet. Pulsor Focus 4000 och informationen i det tillhörande programvarupaketet är lättförståelig för alla från operatören till anläggningschefen. Pulsor Focus 4000 är baserad på standardmaskinvara och programvarukomponenter vilka i kombination kan uppfylla allt från baskraven i en fristående installation till en totalintegrering i ett fabriksnätverk. Modulerna passar samman enligt konceptet plug-and-play. Kontroller av monteringsprocesser och kvalitetssäkringar görs enkelt genom de avancerade kontrollfunktionerna. Så snart monteringsinformationen tagits emot väljer Pulsor Focus 4000 automatiskt korrekt åtdragningssekvens och parametrar. Operatören leds genom processen vilket gör att risken för misstag som kan leda till kostsamma kvalitetsproblem, undviks. Avancerad processtyrning och övervakningsfunktioner gör att det är enkelt att granska och samla in data via Internet-infrastrukturen.


Funktioner och fördelar

 • Stöd för programvarunyckel (RBU, rapid back-up unit) eliminerar behovet av byte av maskinvara vilket minskar investeringskostnaderna.
 • Extern USB-port ger enkel och snabb kommunikation med programvaran för programmering ToolsTalk Pulsor Focus C
 • Den kompakta versionen erbjuder alla funktioner till ett lägre pris, men kräver en PC med programvaran ToolsTalk PF för de avancerade processkonfigureringarna. Den integrerade knappsatsen med 6 knappar och LED-displayen gör det möjligt att programmera de grundläggande funktionerna samt visualisera vridmoment och vinkel för operatören.
 • Med ProfiNet-gränssnitt

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
 • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
 • Kontroll av verktygens status och prestanda
 • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Kalibreringsservice

Kalibrering i servicelabb
Tack vare vårt nätverk av kalibreringslaboratorier kan vi erbjuda ett fullständigt paket med kalibreringstjänster för att kontrollera kvaliteten hos alla monteringsverktyg och all mätutrustning i produktionen.

Läs mer om Kalibreringsservice.

Förebyggande underhåll

I likhet med andra maskiner behöver Atlas Copcos industriverktyg regelbundet underhåll för att uppnå den fulla potentialen av prestanda och driftsäkerhet. Det finns olika avtal som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder underhåll både på plats och externt, eller en kombination av dessa.

Läs mer om Förebyggande underhåll


Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Outsourcing-lösningar

Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
 • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
  varumärken och verktygstyper.
 • Installation och startsupport.
 • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
 • Linje- och processupport.
 • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
 • Andra kundönskemål.
Läs mer om Outsourcing-lösningar

Se produkten i drift

Tillbehör

 • Power cable

  L = 2.5 m. For BR.

  4222 1810 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For CN, HK.

  4222 1809 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For AR, AU.

  4222 1807 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For IT.

  4222 1806 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For CH.

  4222 1805 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For IN, ZA.

  4222 1804 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For GB, IE, IQ, MY, SG.

  4222 1803 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For CA, JP, MX, PH, TH, US.

  4222 1802 23

 • Power cable

  L = 2.5 m. For AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, ID, IR, KR, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR.

  4222 1801 23