W2611: Spärrnyckel PRO Compact Line - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

W2611: Spärrnyckel PRO Compact Line

8431 0350 11

Generell industri - Ebba Lind

070-201 85 55

Skicka ett e-brev

PRO spärrnycklar är kraftfulla, reversibla och utvecklade för att ge god åtkomst i trånga utrymmen. Det unika komposithöljet ger förbättrad ergonomi tack vara minskade vibrationer och högre effekt/vikt-förhållande.


Funktioner och fördelar

  • Högt effekt-/viktförhållande
  • Robust komposithölje
  • Handtaget med gummigrepp ger isolering och komfort
  • Enkel omställning mellan lägena framåt och reversering
  • Luftutloppet kan justeras 360 grader

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Fyrkantsfattning, storlek0.25 "
Vridmomentintervall4 - 40 Nm
Tomgångsvarvtal280 r/min
Vikt0.55 kg
Längd192 mm
Luftförbrukning9 l/s
Rekommenderad slangstorlek254 mm
Bultstorlek8 mm
Luftinloppsgänga BSP1/4 inch
LjudstandardISO15744
Ljudtryck85 dB(A)
Ljudeffekt96 dB(A)
Ljudosäkerhet3 dB(A)
VibrationsstandardISO28927-2
Vibrationsvärde8.8 m/s²
Vibrationsosäkerhet6.8 m/s²

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
  • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
  • Kontroll av verktygens status och prestanda
  • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Generell industri - Ebba Lind

070-201 85 55

Skicka ett e-brev