WeaFlex - LAN: Trådlös LAN Ethernet-portadapter - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

WeaFlex - LAN: Trådlös LAN Ethernet-portadapter

8433 1010 00

Sökandet efter lösningar som ger helt felfria åtdragningar har fått många anläggningar att investera tungt i feleliminerande system som kan öka kvaliteten och produktiviteten samt minska kostnaderna i monteringslinjen. Alla installationer kräver nätverksanslutning mellan produktionssystem eller datainsamling till styrenheterna. Den höga kostnaden för kabeldragning gör att en lösning med trådlös kommunikation blir intressant. WEAFlex är en trådlös Ethernet-adapter (WEA) med stöd för Wireless LAN 802.11b/-gränssnittet. WEAFlex drivs av styrenheten (24 V likström) och konverterar Ethernet-porten till en trådlös port. Därigenom öppnas för kommunikation med ToolsNet för datainsamling, ToolsTalk för fjärrprogrammering utan USB eller seriella kablar, produktionssystem, eller för informationsutbyte med en annan styrenhet vid en celluppgift eller synkronisering.


Funktioner och fördelar

 • Trådlöst LAN 802.11b/g
 • Säkerhet: stödjer WEP64, WEP128, WPAPSK, WPA2-PSK, TKIP, CCMP (AES), LEAP och PEAP
 • 100 % integrerad med Power Focus, PowerMACS och Pulsor Focus
 • Inbyggd antenn med ett unikt halvsfärisk radiotäckningsmönster, vilken gör installationen enkel och kostnadseffektiv
 • Enkel konfigurering, antingen via “tryck-på-knapp”-metod eller via webbsidor för konfigurering
 • Industriell kapsling (IP67)
 • Kompakta mått (91 x 66 x 36,2 mm)
 • Uppfyller alla krav i R&TTE direktiv 1999/5/EC (Europa), FCC/CFR 47, Part 15 (USA) och RSS 210 (Kanada)
 • Den kan användas för punkt-till-punkt-ersättning för Ethernet-kabel (både i ad hoc och infrastruktur-läge) eller som trådlös LAN-klientadapter i en infrastrukturmiljö

Tillbehör som medföljer den här produkten

 • Power cable

  24 V DC to Power Focus

  4243 0286 80

 • Ethernet cable

  RJ45 to M12-4pin

  4222 1540 01

 • Velcro tape

  4222 1538 90

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Kalibreringsservice

Kalibrering i servicelabb
Tack vare vårt nätverk av kalibreringslaboratorier kan vi erbjuda ett fullständigt paket med kalibreringstjänster för att kontrollera kvaliteten hos alla monteringsverktyg och all mätutrustning i produktionen.

Läs mer om Kalibreringsservice.

Förebyggande underhåll

I likhet med andra maskiner behöver Atlas Copcos industriverktyg regelbundet underhåll för att uppnå den fulla potentialen av prestanda och driftsäkerhet. Det finns olika avtal som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder underhåll både på plats och externt, eller en kombination av dessa.

Läs mer om Förebyggande underhåll


Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Outsourcing-lösningar

Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
 • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
  varumärken och verktygstyper.
 • Installation och startsupport.
 • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
 • Linje- och processupport.
 • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
 • Andra kundönskemål.
Läs mer om Outsourcing-lösningar

Servicepaket för ny utrustning

Investera i nya verktyg för att uppgradera en befintlig produktionslinje? Du kanske utformar, installerar och tar en helt ny linje i drift? I båda fallen finns Atlas Copcos specialister där under varje steg för att hjälpa dig att fokusera på kvalitet och effektivitet. När produktionen är igång kan du köra våra serviceprogram och se till att allt fungerar med minsta möjliga avbrottsfrekvens.