LTD28 N9F-RE: Pneumatisk, ej reversibel, avstängande, rak mutterdragare med tangentstart, teleskopisk framdel och 25 mm rörelse - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Monteringsverktyg / Pneumatiska monteringsverktyg / Tryckluftsmutterdragare / Pneumatisk, ej reversibel, avstängande, rak mutterdragare med tangentstart, teleskopisk framdel och 25 mm rörelse

Produktsökning

Beställ information [-]

LTD28 N9F-RE: Pneumatisk, ej reversibel, avstängande, rak mutterdragare med tangentstart, teleskopisk framdel och 25 mm rörelse

8431 0534 21

LTD28 rak mutterdragare baseras på kraftenheten och kopplingen från LTV vinkelmutterdragare.


Funktioner och fördelar

  • Lätt åtkomst – Den smala designen medger konstruktion med smidiga och enkla multiplar eller parade spindlar. Dessa verktyg blir kortare då de inte har någon koppling.
  • Flexibilitet – Det breda utbudet i LTD-serien ger dig möjlighet att välja rätt verktyg utifrån dina krav.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
BultstorlekM5-6 mm
Torque range soft joint5 - 9 Nm
Fyrkantstapp9.53 mm
Tomgångsvarvtal1400 r/min
Vikt1.5 kg
Längd447 mm
CS-avstånd20 mm
Luftförbrukning vid tomgång9 l/s
Rekommenderad slangstorlek10 mm
ModelltypRak
AvstängningTrue
ReversibelNo
LjudstandardISO15744
Ljudtryck76 dB(A)
Ljudosäkerhet3 dB(A)
Luftinloppsgänga0.25 mm

Tillbehör som medföljer den här produkten

  • Screwdriver - Cross

    Screwdriver

    Cross

    4080 0650 00

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
  • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
  • Kontroll av verktygens status och prestanda
  • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Kalibreringsservice

Kalibrering i servicelabb
Tack vare vårt nätverk av kalibreringslaboratorier kan vi erbjuda ett fullständigt paket med kalibreringstjänster för att kontrollera kvaliteten hos alla monteringsverktyg och all mätutrustning i produktionen.

Läs mer om Kalibreringsservice.

Förebyggande underhåll

I likhet med andra maskiner behöver Atlas Copcos industriverktyg regelbundet underhåll för att uppnå den fulla potentialen av prestanda och driftsäkerhet. Det finns olika avtal som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder underhåll både på plats och externt, eller en kombination av dessa.

Läs mer om Förebyggande underhåll


Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
  • Reparation, inklusive delar
  • Kalibrering
  • Program för förebyggande underhåll
  • Alternativ för service på plats/externt
  • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
  • Reparation, inklusive delar
  • Kalibrering
  • Program för förebyggande underhåll
  • Alternativ för service på plats/externt
  • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Outsourcing-lösningar

Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
  • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
    varumärken och verktygstyper.
  • Installation och startsupport.
  • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
  • Linje- och processupport.
  • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
  • Andra kundönskemål.
Läs mer om Outsourcing-lösningar

Tillbehör

  • RE-signal, kit

    RE-signal, kit

    4210 4018 90

  • Slang för utlopp - L=270 mm

    Slangsats för utlopp

    L = 270 mm

    4210 2053 00

  • Suspension yoke, compl.

    Suspension yoke, compl.

    Remove the Protective ring before assembling the Suspension yoke

    4210 1631 82

  • Suspension yoke, compl. - Swivel

    Suspension yoke, compl.

    Swivel

    4210 3931 80

  • Suspension yoke

    Suspension yoke

    4210 1631 81

  • TwinSpin kit

    Max CC distance 383mm, min CC distance 53mm

    4210 4159 80

  • Valve kit

    3-gate for non reversible

    4210 4162 80

  • Suspension yoke, compl.

    Suspension yoke, compl.

    4210 3787 80

  • Suspension yoke, compl.

    Suspension yoke, compl.

    4210 3787 80

  • Reacktion bracket

    Reacktion bracket

    4210 1798 01

  • Balancer

    RIL 4C

    8202 0702 18

  • Balancer

    RIL 4C

    8202 0702 18

  • Zero Gravity balancer

    COL 1 02

    8202 0750 19

  • Suspension yoke

    Suspension yoke

    4210 3787 80

  • Reaction bar, bracket stepped - Rounded sides

    Reaction bar, bracket stepped

    Rounded sides

    4210 1798 02

  • MultiFlex - Swivelling type, BSP

    MultiFlex

    Swivelling type, BSP

    8202 1350 20

  • Reaction bar - Straight

    Reaction bar

    Straight. Mounting: Mounted on the front gear splines

    4210 1798 00

  • MultiFlex - Swivelling type, BSP

    MultiFlex

    Swivelling type, BSP

    8202 1350 20

  • LTD Telescopic

    Travel 50 mm

    4210 2848 83

  • LTD Telescopic

    Travel 25 mm

    4210 2848 80


Du kanske även är intresserad av