RTP 1300: Pneumatisk mutterdragare - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

RTP 1300: Pneumatisk mutterdragare

8431 1013 10

RTP (Rapid Torque Pneumatic) är en pneumatisk mutterdragare som fäster och lösgör skruvarna inom ett momentområde på 320-1 300 Nm. Verktyget är utformat för flänsrelaterade och andra bultningstillämpningar i segmenten olja och gas, elproduktion och vindkraft. Det används också för renovering, reparation, underhåll och service inom gruv- och terrängsegmenten.


Funktioner och fördelar

  • Slimmat växelpaket – tillgänglighet
  • Weldox-mothåll – låg vikt och mindre belastning för operatören
  • LMS-handtag (väl beprövad konstruktion) – ökad livslängd
  • Utbytbar drivenhet 1"" – lägre reparationskostnad
  • FRL (luftberedningsenhet) – drifttid

Se produkten i drift

Säkerhetsinformation

För att kunna använda verktygen på ett säkert sätt ska du alltid läsa igenom och följa all säkerhetsinformation och alla produktinstruktioner. Samtliga lokalt lagstadgade säkerhetsbestämmelser om installation, drift och underhåll måste följas i alla lägen.

Säkerhetsinformation
Produktinstruktioner