Originalreservdelar: Endast originalreservdelar står för kvalitet - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Pumpar / Originalreservdelar och reservdelar / Endast originalreservdelar står för kvalitet

Produktsökning

Beställ information [-]

Originalreservdelar: Endast originalreservdelar står för kvalitet

Varför originalreservdelar?
1. Skydda kundernas investeringar Atlas Copcos originalreservdelar, som genomgått samma uthållighetstest som belysningsmasten, har dokumenterats som det bästa skyddet för kundernas investeringar. Atlas Copcos originalreservdelar har rekommenderade serviceintervall som är specifika för belysningsmastens modell och säkerställer att delarna byts ut vid rätt tillfälle. Reservdelar som inte är originalreservdelar säljs oftast för ett brett urval av utrustning, och de väger därför inte in de specifika kraven för en belysningsmast från Atlas Copco. Det innebär att de initiala besparingarna, t.ex. i form av ett lägre inköpspris, ofta kan vägas upp av kortare serviceintervall.

2. Sinnesro Originalreservdelar är utformade för att skydda just komponenterna i belysningsmaster från Atlas Copco, och de är mycket noga anpassade för att uppfylla det behovet. Det garanterar att framtida eventuella kostnader som reparationer och driftsavbrott minimeras.

***Atlas Copco garanterar tillgång till originaldelar 10 år efter att din maskin har slutat tillverkas.***


Funktioner och fördelar

  • Funktion Tillverkade i enlighet med Atlas Copcos specifikationer.
  • Fördel Minskade driftskostnader och färre driftsavbrott.
  • Funktion Alla reservdelar genomgår ett fullständigt uthållighetstest för drift under tuffa förhållanden.
  • Fördel Utgör ett utmärkt skydd för din generator och garanterar längre servicelivslängd.
  • Funktion Uppfyller de hårdaste kraven för säkerhet och kvalitet.
  • Fördel Ökat andrahandsvärde.
Ytterligare marknadsföringsinformation

60 år av expertis och teknik byggs in i våra pumpar WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet från 50-talet och verkstadsföretaget från 60-talet. Pumparna utvecklades av ingenjörer i Sverige, hemlandet för dränkbara länspumpar. Idag fortsätter utvecklingen och produktionen på vår fabrik i Tyskland. WEDA kan hantera flöden på upp till 5 400 gpm, och finns i utföranden ända upp till 85 hk, och klarar behoven för en mängd olika användningsområden. Som en del av Atlas Copcos världsomspännande nätverk kan du alltid räkna med god tillgång på pumpar och support, oavsett var i världen du befinner dig. Med vår strikta ISO 9001-plan och avancerade testanläggningar kan vi garantera högsta kvalitet på produktion och material. Resultatet är robusta och tillförlitliga pumpar samt stöd från Atlas Copcos världsomfattande nätverk.