Blåsskydd - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Blåsskydd

1-1 av 1

  • Blåsskydd för standardslang (7)

    Blåsskyddet BLOCK stänger luftflödet om en anslutning lossnar från en trycksatt slang eller om slangen kapas. Därigenom minimeras risken för personskador och skador på arbetsstycket och omgivningarna.

1-1 av 1