Blåsskydd för standardslang - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Tryckluftstillbehör / Blåsskydd / Blåsskydd för standardslang

Produktsökning

Beställ information [-]

Blåsskydd för standardslang

Blåsskyddet BLOCK stänger luftflödet om en anslutning lossnar från en trycksatt slang eller om slangen kapas. Därigenom minimeras risken för personskador och skador på arbetsstycket och omgivningarna.


Funktioner och fördelar

 • Minimerar skador genom att stänga luftflödet i trycksatta slangar som kapas eller då anslutningar lossnar
 • Finns för ett stort antal flödeshastigheter. Alla Atlas Copco-verktyg kan förses med ett blåsskydd
 • Den automatiska återställningen efter att BLOCK har stängt luftflödet ger en enkel användning
 • Ger en säkrare arbetsplats och minskar skaderisken
 • Luftflöde, spiralslang och slangutjämnare ska alla vara inom det rekommenderade spannet inför valet av rätt blåsskydd. Slang nr 2 ska endast användas då slangar som är längre än 20 m används. Slang nr 2 ska alltid vara 20 m och slang nr 1 kapas till rätt längd.

1-7 av 7

 • 8202 0100 52

  BLOCK 08H

  Technical Specifications
  Flödesverktyg0 - 5 l/s
  Längd, brandslang6 - 10 m
  Storlek, brandslang8 mm
  Längd för andra slang0 m
  Storlek på andra slang0 mm
  Avstängning av luftflöde13 l/s
  Hongänga BSP0 "
 • 8202 0100 50

  BLOCK 08L

  Technical Specifications
  Flödesverktyg0 - 5 l/s
  Längd, brandslang1 - 5 m
  Storlek, brandslang6,30 - 6,30 mm
  Längd för andra slang0 m
  Avstängning av luftflöde8 l/s
  Hongänga BSP0 "
 • 8202 0100 56

  BLOCK 10H

  Technical Specifications
  Flödesverktyg0 - 15 l/s
  Längd, brandslang11 - 20 m
  Storlek, brandslang16 mm
  Längd för andra slang0 m
  Avstängning av luftflöde32 l/s
  Hongänga BSP0 "
 • 8202 0100 54

  BLOCK 10L

  Technical Specifications
  Flödesverktyg0 - 14 l/s
  Längd, brandslang1 - 5 m
  Storlek, brandslang10 mm
  Längd för andra slang0 m
  Avstängning av luftflöde18 l/s
  Hongänga BSP0 "
 • 8202 0100 58

  BLOCK 15H

  Technical Specifications
  Flödesverktyg0 - 35 l/s
  Längd, brandslang1 - 5 m
  Storlek, brandslang12.5 mm
  Längd för andra slang0 m
  Avstängning av luftflöde45 l/s
  Hongänga BSP0 "
 • 8202 0100 60

  BLOCK 20H

  Technical Specifications
  Flödesverktyg0 - 60 l/s
  Längd, brandslang1 - 10 m
  Storlek, brandslang19 mm
  Längd för andra slang0 m
  Avstängning av luftflöde75 l/s
  Hongänga BSP0 "
 • 8202 0100 62

  BLOCK 25H

  Technical Specifications
  Flödesverktyg0 - 70 l/s
  Längd, brandslang1 - 7 m
  Storlek, brandslang19 mm
  Längd för andra slang0 m
  Storlek på andra slang25 mm
  Avstängning av luftflöde86 l/s
  Hongänga BSP1 "

1-7 av 7

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
 • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
 • Kontroll av verktygens status och prestanda
 • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Produktvyer

Säkerhetsinformation

För att kunna använda verktygen på ett säkert sätt ska du alltid läsa igenom och följa all säkerhetsinformation och alla produktinstruktioner. Samtliga lokalt lagstadgade säkerhetsbestämmelser om installation, drift och underhåll måste följas i alla lägen.

Säkerhetsinformation
Produktinstruktioner