MINI F/RD 08K: 1/4" luftberedningsenhet, MINI-K, filter/regulator+smörjapparat - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Tryckluftstillbehör / Luftbehandlingsenheter / 1/4" BSP - MINI K / 1/4" luftberedningsenhet, MINI-K, filter/regulator+smörjapparat

Produktsökning

Beställ information [-]

MINI F/RD 08K: 1/4" luftberedningsenhet, MINI-K, filter/regulator+smörjapparat

9092 0001 51

Den huvudsakliga tillämpningen för MINI-K är att preparera luft för pneumatiska komponenter. MINI-K-enheter har en ¼" BSP-anslutningsgänga, ett hölje av högteknologisk polyamid 66 och skålar av polykarbonat. Alla separata komponenter, fästen, monteringssatser och tryckmätare måste beställas separat. MINI-K F/RD-enheter levereras kompletta med fästen, monteringssatser och tryckmätare. Atlas Copcos filter är försedda med ett cyklonsystem. Med hjälp av centrifugalkraften separeras det mesta av de fasta vattenpartiklarna medan filtret minimerar mängden föroreningar som når verktyget. Det betyder längre arbetscykler för verktygen och minimal service. Atlas Copcos regulatorer säkerställer att flödet hålls optimalt för det som krävs av verktyg från Atlas Copco och alla andra pneumatiska verktyg. Regulatorn optimerar verktygets prestanda, säkerställer att begärda vridmoment är korrekta och ger ökad produktivitet. Atlas Copcos oljedimsmörjare ser till att de pneumatiska verktygen och tillbehören får en lång, effektiv och bekymmersfri livslängd. En oljedimsmörjare kan öka effekten i en lamellmotor med ca 10-15 procent. Och dimsmörjaren kan ge en lamellmotor upp till tre gånger längre livslängd, samtidigt som motorn arbetar effektivare och med lägre friktion.


Funktioner och fördelar

 • 14 l/s max. luftflöde för kombinerade enheter
 • Lågt tryckfall
 • Filtret reducerar mängden vatten och föroreningar i pneumatiska komponenter
 • Smörjapparaten förlänger livslängden på en lamellmotor med upp till tre gånger
 • Arbetstemperatur 0 °C till +50 °C vid 10 bar
 • Kapacitet, inloppstryck 0-10 bar
 • Kapacitet, utloppstryck 0,5-8 bar
 • 30 µm standardfilter för minskad mängd föroreningar i komponenterna

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
 • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
 • Kontroll av verktygens status och prestanda
 • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Säkerhetsinformation

För att kunna använda verktygen på ett säkert sätt ska du alltid läsa igenom och följa all säkerhetsinformation och alla produktinstruktioner. Samtliga lokalt lagstadgade säkerhetsbestämmelser om installation, drift och underhåll måste följas i alla lägen.

Säkerhetsinformation
Produktinstruktioner