ErgoQIC 08AR Fullflödes snabbkoppling - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

ErgoQIC 08AR Fullflödes snabbkoppling

ErgoQIC 08AR är en fullflödes snabbkoppling utan strypningar inne i kopplingen. Den är lämplig för monteringsverktyg och mindre borrmaskiner. Ett tryckluftssystem som uppgraderas med ErgoQIC 08AR ger förbättrad produktivitet samt sparar energi.


Funktioner och fördelar

  • Fullflödes snabbkoppling
  • Ergonomisk design, kompakt format och låg vikt
  • Stark och hållbar
  • Säkerhetsfunktion enligt EN 983 / ISO 4414
  • Huvudsaklig marknad: global
  • Utbytbar med ARO 210, Cejn 300, Hansen 20/4 RO, IR 210/AN6/AS6, Orion 44516, Rectus 14/22, Snap-on 23

1-9 av 9

1-9 av 9


Ytterligare produkter för ett fullständigt verktygssystem

Passande nipplar
ErgoNip 08 ARAnslutningstypStorlek (mm)Storlek (tum)Beställningsnummer
H06Slang6,31/48202 1206 00
H08Slang85/168202 1206 01
H10Slang103/88202 1206 02
H13Slang12,51/28202 1206 03
M08Hane1/4 BSPT8202 1206 04
M10Hane3/8 BSPT8202 1206 05
M15Hane1/2 BSPT8202 1206 06
F08Hona1/4 BSPT8202 1206 07
F10Hona3/8 BSPT8202 1206 09
F15Hona1/2 BSPT 8202 1206 09

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
  • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
  • Kontroll av verktygens status och prestanda
  • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Säkerhetsinformation

För att kunna använda verktygen på ett säkert sätt ska du alltid läsa igenom och följa all säkerhetsinformation och alla produktinstruktioner. Samtliga lokalt lagstadgade säkerhetsbestämmelser om installation, drift och underhåll måste följas i alla lägen.

Säkerhetsinformation
Produktinstruktioner