QIC 15E - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

QIC 15E

Snabbkopplingen QIC 15E är lämplig för monteringsverktyg, slipmaskiner och borrar. QIC 15E uppfyller Eurostandard 10.4 och har ett stort urval tillgängliga anslutningar.


Funktioner och fördelar

  • Utomordentligt högt flöde
  • Hanteras med en hand
  • Stark och hållbar
  • Huvudsaklig marknad: Europa
  • Utbytbar med QIC 15SE, ErgoQIC 15E,
    Cejn 410, Tema 1700, Rectus 27, Parker 55, Legris 27.
1-10 av 10

1-10 av 10


Ytterligare produkter för ett fullständigt verktygssystem

Passande nipplar - t0043    
NIP 15 EAnslutningstypStorlek (mm)Storlek (tum)Beställningsnummer 
H06Slang6,31/48202 1253 00
H08Slang85/168202 1253 05
H10Slang103/88202 1253 10
H13Slang12,51/28202 1253 15
H16Slang165/88202 1253 20
M10Hangänga3/8 BSP 8202 1253 25
M15Hangänga1/2 BSP 8202 1253 30
MT08Konisk hangänga1/4 BSP 8202 1253 35
MT10Konisk hangänga3/8 BSP 8202 1253 40
MT15Konisk hangänga1/2 BSP 8202 1253 45
F08Hongänga1/4 BSP 8202 1253 50
F10Hongänga3/8 BSP 8202 1253 55
F15Hongänga1/2 BSP 8202 1253 60

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
  • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
  • Kontroll av verktygens status och prestanda
  • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Säkerhetsinformation

För att kunna använda verktygen på ett säkert sätt ska du alltid läsa igenom och följa all säkerhetsinformation och alla produktinstruktioner. Samtliga lokalt lagstadgade säkerhetsbestämmelser om installation, drift och underhåll måste följas i alla lägen.

Säkerhetsinformation
Produktinstruktioner