QIC 15US - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

QIC 15US

Snabbkopplingen QIC 15 US passar för monteringsverktyg, borrar och slipmaskinger. QIC 15 US överensstämmer med ISO 6150 B / A-A 59439 (tidigare US std MIL C 4109 1/2”), och det finns en mängd olika anslutningar tillgängliga.


Funktioner och fördelar

  • Utomordentligt högt flöde
  • Hanteras med en hand
  • Stark och hållbar
  • Huvudsaklig marknad: global
  • Utbytbar med ErgoQIC 15 US, Cejn 550, Rectus 37, Prevost ISG 11, Aro 104/204, Amflo C10, Parker 17, Foster 5205, Hansen 500/5000, Ingersoll Rand A4/104/204

1-15 av 15

1-15 av 15


Ytterligare produkter för ett fullständigt verktygssystem

Passande nipplar - t0044
ErgoNIP 15USAnslutningstypStorlek (mm)Storlek (tum)Beställningsnummer
H10Slang103/88202121540
H13Slang12,51/28202121541
H16Slang165/88202121542
H20Slang193/48202121543
M08Hane1/4 BSP 8202121544
M10Hane 3/8 BSP 8202121545
M15Hane1/2 BSP 8202121546
M20Hane3/4 BSP 8202121547
F10Hona3/8 BSP 8202121552
F15Hona1/2 BSP 8202121553

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
  • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
  • Kontroll av verktygens status och prestanda
  • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Säkerhetsinformation

För att kunna använda verktygen på ett säkert sätt ska du alltid läsa igenom och följa all säkerhetsinformation och alla produktinstruktioner. Samtliga lokalt lagstadgade säkerhetsbestämmelser om installation, drift och underhåll måste följas i alla lägen.

Säkerhetsinformation
Produktinstruktioner