QIC 10US - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

QIC 10US

Snabbkopplingen QIC 10 US passar för monteringsverktyg, borrar och små slipmaskiner. QIC 10 US överensstämmer med ISO 6150 B / A-A 59439 (tidigare US std MIL C 4109 3/8”), och det finns en mängd olika anslutningar tillgängliga.


Funktioner och fördelar

  • Kopplingar för högt flöde
  • Hanteras med en hand
  • Stark och hållbar
  • Huvudsaklig marknad: global
  • Utbytbar med ErgoQIC 10 US, Cejn 430, Rectus 30, Prevost IRC/ISC08, Aro 103/203, Amflo C26, Parker 25F, Foster 4404, Gromelle 900, Hansen
    400/4000, Ingersoll Rand A3/103/203, Legris 30.
1-15 av 15

1-15 av 15


Ytterligare produkter för ett fullständigt verktygssystem

Passande nipplar - t0041
ErgoNIP 10USAnslutningstypStorlek (mm)Storlek (tum)Beställningsnummer
H08Slang85/168202 1210 70
H10Slang103/88202 1210 71
H13Slang12,51/28202 1210 72
H13Slang165/88202 1210 73
H20Slang193/48202 1210 74
M08Hane1/4 BSP 8202 1210 75
M10Hane3/8 BSP 8202 1210 76
M15Hane1/2 BSP 8202 1210 77
F08Hona1/4 BSP 8202 1210 81
F10Hona3/8 BSP 8202 1210 82
F15Hona1/2 BSP 8202 1210 83

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
  • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
  • Kontroll av verktygens status och prestanda
  • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Säkerhetsinformation

För att kunna använda verktygen på ett säkert sätt ska du alltid läsa igenom och följa all säkerhetsinformation och alla produktinstruktioner. Samtliga lokalt lagstadgade säkerhetsbestämmelser om installation, drift och underhåll måste följas i alla lägen.

Säkerhetsinformation
Produktinstruktioner