System för självborrande ankarbultar - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Verktyg för mark- och bergsförstärkning / System för självborrande ankarbultar

Produktsökning

Beställ information [-]

System för självborrande ankarbultar

Systemet för självborrande ankarbultar är dagens svar på det alltmer större behovet av säkrare och snabbare produktion i tunneldrivnings- och marktekniksbranschen. Med Atlas Copco MAI SDA självborrande ankarbultar finner du fördelar i alla applikationer där borrhålen skulle kräva tidskrävande borrning med foderrörssystem i lös eller sammanhängande jord.

Berörda produkter