Swellex Expandable Manganese line bergbultsystem - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Verktyg för mark- och bergsförstärkning / Bergbultningssystem / Swellex Expandable Manganese line bergbultsystem

Produktsökning

Beställ information [-]

Swellex Expandable Manganese line bergbultsystem

1-1 av 1

  • Swellex Expandable Manganese line bergbultsystem (54)

    Sedan Swellex expanderbara bergbultsystem introducerades har det uppmärksammats i hela gruv- och tunnelindustrin. Denna unika bergbult består av en svetsad tub som är invikt mot mitten och förseglad i ena änden. Swellex expanderbara Mangan-serie konstruerades för att motstå de stora belastningsförändringar som kan uppstå i vissa gruv- och tunnelprojekt. Dessa bergbultar är tillverkade av en speciell stållegering som värmebehandlats för att förbättra dess mekaniska egenskaper. Swellex expanderbara Mangan-serie har unika hållfasthetsegenskaper som bara kan uppnås med rätt ståltillverkning, vilket ger hög brotthållfasthet och stor sträckningskapacitet. Swellex expanderbara Mangan-serie av bergbultsystem finns även rostskyddade i asfalt- och plastklädda versioner.

1-1 av 1