Swellex Spartan line-system - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Swellex Spartan line-system

Miljöerna skiljer sig åt mellan olika gruvor och tunnlar. I vissa fall överför bergsmassan
mycket lite energi till bulten. Och då behövs inte bergbultar med hög energidämpning, utan helt enkelt bultar som kan nå maxbelastning utan att få plastiska egenskaper vid energidämpning. Spartan Line har utvecklats för den här typen av miljöer.


Funktioner och fördelar

  • problemfri installation
  • miljövänlig
  • kostnadseffektiv

1-25 av 41

1-25 av 41