Service / Anläggningsmaskiner inklusive portabla kompressorer, generatorer och boosters

Låt oss öka produktiviteten i din maskinpark.

Du kan lita på oss – när som helst, var som helst, för alla produkter.

Byggservice – kommersiell

När som helst, var som helst, för alla produkter


Vi kan hjälpa dig optimera din investering för att maximera din produktivitet.

Det är mycket viktigt att underhålla maskinerna regelbundet för att de ska fungera problemfritt och hålla länge. Om du följer de rekommenderade serviceintervallen och utför förebyggande underhåll regelbundet minimerar du risken för höga produktionskostnader på grund av dåligt fungerande utrustning och haverier.

Vi strävar efter att stödja våra kunder inom alla områden i anläggningsbranschen – rivning och återvinning, byggarbetsplatser och vägbyggen – och avseende hela vår breda produktportfölj, inklusive tryckluft, reservkraft, pumpar, handhållen packnings- och betongutrustning samt hydrauliska tillbehör.

Vi är närvarande på fler än 174 marknader och har strategiskt placerade regionala servicecenter och globala logistikcentraler för att vara nära och tillgängliga för dig.

Våra originaldelar av hög kvalitet, välutbildade tekniker, effektiva maskinpark- och lagerhantering samt energieffektiva processer och anläggningar ger lägre ägandekostnader genom hela utrustningens livscykel. Vi fokuserar på service, så att du kan fokusera på din verksamhet. Resultatet är en maximering av produktiviteten.