Service / Industriverktyg

Låt oss hjälpa dig!

Ett Atlas Copco-serviceprogram är utformat för att skära ner dina produktionskostnader. De besparingar du kan förvänta dig beror på hur din produktion ser ut för tillfället – bandmontering eller fasta stationer, vilka verktyg som används, tillämpningar, hur frekvent verktygsanvändningen är, arbetsmiljön och andra faktorer. Ställ dig själv frågorna nedan – du kan göra stora besparingar.

Får du ut det mest möjliga av dina tryckluftsverktyg? Skulle din produktion kunna bli mer energieffektiv?

Skulle dina verktyg fungera bättre med ett program för förebyggande underhåll? 
  • Är verktygen korrekt justerade för avsedd användning? 
  • Har du kontrollerat luftledningens flöde och luftkvalitet, om det finns eventuellt läckage o.s.v.? 
  • Är luftledningssystemet rätt dimensionerat? 
  • Finns det ställen med betydande tryckfall? 
  • Känner du till verktygens status och antal i produktionen? 
  • Vad har dina verktyg för effektkapacitet (l/kW)? 
  • Använder du det optimala verktyget för varje användningsområde?

Ta reda på det genom att genomföra en Atlas Copco ToolScan eller en granskning av energieffektiviteten i din verktygspark. Många av våra kunder har genom att följa dessa rekommendationer rapporterat om besparingar i produktionskostnaderna med upp till 60 %. Ett verktyg som underhålls på rätt sätt fungerar korrekt under längre perioder och förbrukar dessutom mindre energi samt får jobbet gjort fortare. Använd vår räknare för driftskostnadsbesparingar på dina verktyg för att hitta eventuella sparmöjligheter. 

Skulle du vilja sänka driftskostnaderna för dina elverkyg?
  • Har du beräknat den totala driftskostnaden för dina verktyg och vilken effekt ett program för förebyggande underhåll skulle ha? 
  • Utför du för närvarande något förebyggande underhåll eller endast reparationer när ett verktyg går sönder?

Med vår ToolScan RCM-process (Reliability Centered Maintenance) kan vi ta fram ett optimerat program för förebyggande underhåll för din typ produktionstyp. Detta kan medföra kostnadsbesparingar på upp till 60 % och, i vissa fall, ändå mer. Vår räknare för driftskostnadsbesparingar genom RCM hjälper dig att ta reda på hur stora dina totala besparingar kan bli.

Om industriverktygstjänster

Sänk driftskostnaderna för dina elverktyg